http://www.infoposel.cz --- tisk --- periodika

NOVINY MŮŽEŠ
O šanci a důstojnosti pro každého

Kontakt:
Nerudova 7
602 00 Brno
Telefon/Fax: 541245126
E-Mail: muzes@atlas.cz

Charakteristika:
Cílem Novin Můžeš je komplexně informovat lidi se zdravotním postižením o dění ve zdravotnické, sociální a ekonomické oblasti. Noviny informují o možnostech rehabilitace, nových lécích, metodách a přístrojích a přinášejí povzbuzení v podobě pozitivních příběhů a příkladů ze života handicapovaných lidí. Svým zařazením a obsahem se řadí k periodikům s nejširším okruhem zdravotně handicapovaných čtenářů. Noviny vychází 6x ročně.

Cena:
Jedno číslo - 20,- Kč
Roční předplatné - 100,- Kč


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.