http://www.infoposel.cz --- tisk --- periodika

GONG
Měsíčník pro sluchově postižené

Kontakt:
Hábova 1571
155 00 Praha - Stodůlky
Telefon: 26521412
E-Mail: gong@deafnet.cz
Web: www.neslysici.cz/gong

Charakteristika:
Měsíčník Gong je určený neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým, šelestářům a profesionálům, kteří pracují v prospěch těchto lidí. Časopis se zabývá specifickými problémy, jenž sluchového postižení přináší a otevírá debaty o problematických oblastech tohoto oboru. Gong informuje o společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích českých i zahraničních organizací sluchově postižených, o životním stylu a problémech sluchově postižených. Najdete zde zprávy o speciálních školách pro sluchově postižené děti a řadu kontaktů a rad rodičům těchto dětí. Gong sleduje nabídku výukových kurzů znakové řeči, stejně jako nabídku a vývoj kompenzačních pomůcek.

Cena:
Cena jednoho čísla - 17,- Kč
Prázdninové dvojčíslo - 34,- Kč
Pololetní předplatné - 94,- Kč
Roční předplatné - 187,- Kč

Objednávky:
Sdružení MAC, s.r.o.
U Plynárny 85
101 00 Praha 10


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.