http://www.infoposel.cz --- tisk --- periodika

ELÁN
Zpravodaj Sdružení zdravotně postižených v ČR

Kontakt:
Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8 - Karlín
Telefon: 224815915
E-Mail: stacionar.szdp@volny.cz

Z finančních důvodů vychází Zpravodaj v internetové podobě a najít ho můžete na adrese:
www.czechia.com/szdp


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2024 Veleta, o.s.