http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 22.07.2003, 14:00 --- oblast " 12. Správní řízení "

Poučení o možnostech soudního přezkumu rozhodnutí ve věcech sociálního zabezbečení

S účinností od 1.1.2003 je zákonem č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) a zákonem č. 582/1991 sb. (o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) nově upraven soudní přezkum rozhodnutí ve věcech nemocenského a důchodového pojištění, zvýšení důchodu pro bezmocnost a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Proti rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení lze podat žalobu k soudu. Žalobu lze podat u příslušného krajského soudu.

Lhůta pro podání žaloby ve věcech důchodového pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost činí 2 měsíce od doručení rozhodnutí.

O možnosti podání opravných prostředků ve správním řízení je účastník řízení vždy poučen v rozhodnutí správního orgánu.

Bližší informace vám podá příslušná správa sociálního zabezpečení - pro občany města Brna je to Městská správa sociálního zabezpečení, Veveří 5, Brno.

Zdroj: Zpravodaj Jihomoravského Centra služeb 1/2003


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2024 Veleta, o.s.