http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 21.10.2002, 11:43 --- oblast " 03. Příspěvky > Jednotlivá témata "

39. Zaopatřovací příspěvek

Zaopatřovací příspěvek je určen rodinám muže, který vykonává základní (náhradní) nebo civilní vojenskou službu, nebo vojenské cvičení v Armádě ČR.Příspěvek náleží osobám, ke kterým má voják vyživovací povinnost. Nárok tedy mají nezaopatřené děti vojáka, manželka vojáka a osoby, vůči kterým má voják povinnost platit výživné. Manželka vojáka má na tento příspěvek nárok v případě, že pečuje o dítě ve věku do čtyř let nebo o dlouhodobě zdravotně postižené dítě, nebo která je invalidní anebo není z jiného vážného důvodu výdělečně činná, za vážné důvody se považuje především soustavná příprava na budoucí povolání a péče o dítě předškolního věku starší čtyř let, pokud péči nelze zajistit jinak. Osobám, vůči kterým má voják vyživovací povinnost náleží zaopatřovací příspěvek ve výši výživného nebo příspěvku na výživu, nejvýše však součin částky životního minima této osoby a koeficientu 0,67.

Podmínkou pro poskytnutí zaopatřovacího příspěvku je, že voják nemá nárok na náhradu mzdy, platu nebo jiného příjmu.

Výše zaopatřovacího příspěvku je dána násobkem životního minima příslušné osoby a koeficientu 0,67.

Pokud by tedy otec naší rodiny byl na vojenském cvičení a manželka byla výdělečně činná dostala by rodina zaopatovací příspěvek ve výši

na starší dítě: 0,67 x 2310 = 1548 Kč
na mladší dítě: 0,67 x 1780 = 1193 Kč
zaopatřovací příspěvek celkem 2741 Kč

V případě, že by matka byla invalidní dostala by rodina zaopatřovací příspěvek

na starší dítě 1548 Kč
na mladší dítě 1193 Kč
manželka 2190 x 0,67 = 1467 Kč

zaopatřovací příspěvek celkem 4208 KčInfoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2023 Veleta, o.s.