http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 16.07.2013, 00:42 --- rubrika " Služby "

Jak zkvalitnit sociální služby?

Zvýšit důraz na individuální práci s klienty sociálních služeb, maximálně je začlenit do běžného života a také průběžně vzdělávat inspektory kvality. Tyto i další podněty zazněly 20. června na konferenci, která se týkala projektu Inovace systému kvality sociálních služeb.

Projekt má za cíl změnit sociální služby v České republice v duchu moderních trendů a aktuálních potřeb. Financovaný je z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Poskytovatelé sociálních služeb poukazují zejména na duplicitu kritérií standardů kvality sociálních služeb, nejednotnost výkladu a velkou administrativní zátěž,“ říká Pavel Čáslava, náměstek pro sociální a rodinnou politiku na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV), a dodává: „Rádi bychom to díky projektu změnili, proto kritéria revidujeme a chceme navrhnout úpravu souvisejících zákonů. Vždy samozřejmě s ohledem na lidi, kteří sociální služby využívají.“

Reagovat na potřeby klientů

Sociální služby musí reagovat na měnící se potřeby a nároky klientů i možnosti poskytovatelů. Najít potřebnou rovnováhu zpravidla znamená řadu expertních jednání. Ta byla důležitá i v kontextu se sociální reformou, která mimo jiné znamenala, že inspekce sociálních služeb přešla z krajských úřadů na MPSV a Úřad práce ČR. Díky prezentovanému projektu je možné kontrolory školit a vytvořit interní pravidla pro systém kontroly.

Změny v sociálních službách znamenají i aktualizaci zákonných požadavků na jejich kvalitu. Proto se díky projektu konala celá řada seminářů a konzultací, kde se řešila problematická místa zákona o sociálních službách včetně kritérií standardů kvality v této oblasti. Navrhla se revize těchto standardů, v níž se zdůrazňuje právě individuální práce a sociální začlenění klienta. Podstatou bylo vrátit standardům kvality sociálních služeb smysl, proto se do návrhu zapracovaly postřehy a podněty poskytovatelů sociálních služeb a inspektorů kvality.

Další vzdělávání inspektorů kvality

Projekt Inovace systému kvality sociálních služeb bude pokračovat dalším vzděláváním inspektorů kvality a testováním metodiky inspekcí. „Aktualizovaná metodika inspekcí má v praxi pomoci připravit inspektory sociálních služeb na úřadech práce,“ doplňuje Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV, a dodává: „Věříme, že se díky této změně v nastavení inspekcí dále zvýší kvalita sociálních služeb u nás.“

Konference Revize standardů kvality sociálních služeb, která se konala v Národní technické knihovně v pražských Dejvicích, se zúčastnili zástupci MPSV, poskytovatelů sociálních služeb a odborníci na kvalitu sociálních služeb. Vše se uskutečnilo v rámci projektu Inovace systému kvality sociálních služeb, který začal loni v září a potrvá do 30. listopadu 2014.

Autor: MPSV
Zdroj: *www.mpsv.cz;MPSV.cz


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2024 Veleta, o.s.