http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 14.06.2011, 22:45 --- rubrika " Akce "

Bariéry pro handicapované zaměstnance bourá společnost Škoda Auto

Vítězem speciální kategorie "Zaměstnavatel bez bariér" soutěže SODEXO Zaměstnavatel roku 2011 se stala společnost Škoda Auto a. s. Odborným garantem této kategorie, určené firmám zaměstnávajícím handicapované, je Konto BARIÉRY. Organizátorem celé soutěže, která se letos koná již po deváté, je Fincentrum Media. Výsledky ocenění byly slavnostně vyhlášeny v Praze 14. června 2011 v hotelu Marriott.

Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje firmy, které zaměstnávají handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků a následného čerpání zákonných příspěvků, nýbrž kvůli jejich schopnostem, na něž handicap nemá vliv. Hlavním cílem, proč Konto BARIÉRY iniciovalo vznik této kategorie, je snaha upozornit na problematiku zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. "Začali jsme se totiž dostávat do situace, kdy jsme školili a rekvalifikovali lidi v našich počítačových učebnách po celé republice a oni nenacházeli pracovní uplatnění," říká Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY.

Ocenění Zaměstnavatel bez bariér bude letos vyhlášeno již pošesté. Při hodnocení přihlášek do této kategorie jsou sledovány parametry jako pracovní pozice handicapovaných, možnost úpravy pracovní doby s ohledem na zdravotní stav, podpora profesionálního růstu, zájem o volnočasové aktivity či odstraňování architektonických bariér na pracovišti.

"Konto BARIÉRY preferuje plnohodnotné pracovní zařazení lidí se zdravotním handicapem. Oceněné firmy jsou toho dobrým příkladem. Zaměstnance se zdravotním postižením zde najdete ve všech pracovních pozicích. Firmy se zajímají o problémy těchto lidí, snaží se přizpůsobit pracovní podmínky i jejich specifickým potřebám, přitom v nárocích na odvedenou práci k nim přistupují stejně jako k jejich zdravým kolegům," vysvětluje Božena Jirků.

Přihlášené firmy byly hodnoceny podle řady kritérií. O pořadí rozhodovalo vedle počtu zaměstnanců se zdravotním handicapem a jejich poměru k počtu zdravých zaměstnanců také pozice a druh pracovního poměru a ochota k alternativním úvazkům. Posuzována však byla také motivace firem, proč zaměstnávají handicapované a jaké jim nabízejí možnosti profesního růstu. Stranou nezůstává ani bezbariérovost pracoviště.

Při zohlednění všech těchto kritérií první místo a titul Zaměstnavatel bez bariér roku 2011 získala akciová společnost Škoda Auto, druhé místo obsadila společnost MEDICCO s.r.o. a na třetí příčce je Česká televize.

"Společnost Škoda Auto společně s odborovou organizací OS KOVO již mnoho let intenzivně pracuje na začleňování hadicapovaných do pracovního procesu. Chceme tak dávat těmto lidem šanci profesně i osobnostně růst. Chceme být také dobrým příkladem dalším společnostem a dokázat jim, že je naprosto správné a prospěšné pomáhat lidem, kteří mají v životě o trochu méně štěstí než ostatní," říká pan Jaroslav Povšík předseda ZO OS KOVO při Škoda Auto. a doc. Dr. Bartoš, CSc., vedoucí ochrany zdraví Škoda Auto.

Ke zvyšování zaměstnanosti lidí se zdravotním handicapem napomáhá řada specializovaných webů. Jedním z nich je i Burza práce Konta BARIÉRY www.kontobariery.cz/burzaprace. V současné době je zde zaregistrováno více než 200 zaměstnavatelů a 480 uchazečů se zdravotním handicapem o práci. Každý měsíc se objeví průměrně 10 nových pracovních nabídek. Konto BARIÉRY také organizuje rekvalifikační počítačové kurzy v 25 učebnách a krajských knihovnách po celé republice. V loňském roce je absolvovalo více než 6 000 zájemců a práci získalo více než stovka z nich.

"Zaměstnávání handicapovaných se nezmění mávnutím kouzelného proutku. Je třeba dělat cílenou osvětu, ukazovat vynikající lidi, kteří dosahují výborných výsledků a vůbec jim v tom nebrání to, že sedí na vozíku. Osvědčily se nám workshopy pro firmy, ve kterých sami lidé se zdravotním postižením vysvětlují špičkovým manažerům, jaké jsou jejich možnosti a také jejich omezení daná typem postižení (tělesné, zrakové, sluchové apod.)," komentuje situaci Božena Jirků. "Věřím spíš, že mladí moderní manažeři dojdou k tomu, že zaměstnáváním lidí se zdravotním handicapem prospějí nejen jim, ale také firmě a zdravému ovzduší v ní. Zní to možná jako pohádka, ale tudy opravdu vede cesta!"

Porota soutěže pracovala ve složení:
Božena Jirků (ředitelka Nadace Charty 77 a Konta BARIÉRY), Eva Hajdušková (za Projekt Počítače proti bariérám a Burza práce), Martin Kovář, ombudsman ČSOB (člen Rady Konta BARIÉRY), Jiří Devát, generální ředitel CISCO ČR (člen rady projektu Počítače proti bariérám), Jana Majerová, vedoucí odd. aktivní zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí (členka rady Počítače proti bariérám), Lenka Kohoutová, poslankyně Parlamentu ČR a Roman Cabálek, generální ředitel Microsoft ČR.


Kontakt :
Konto BARIÉRY: Eva Ksiazczak, tel.: 603 894 354, e-mail: eva.ksiazczak@bariery.cz
Ogilvy PR: Milan Kříž, tel. 602 266 316, e-mail: milan.kriz@ogilvy.com

Zdroj: Tisková zpráva


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.