http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 25.11.2009, 07:49 --- rubrika " Služby "

Neslyšící a hluchoslepí mohou u pražského městského soudu nově využít přepis řeči

Pražský městský soud ve spoluprácí s Českou unií neslyšících (ČUN) zahájil podporu simultánního přepisu mluvené řeči při soudním jednání. Hlavním cílem tohoto unikátního systému má být zkvalitnění soudního procesu a pomoc postiženým spoluobčanům při hájení jejich práv.

"I neslyšící mají právo na solidní průběh jednání, který je již dán i zákonem. Nejde o dobrodiní, ale o to, aby nebyly porušovány listiny základních práv a svobod," uvedl v budově městského soudu jeho předseda Jan Sváček.

Již od 20. srpna 2008 vstoupil v platnost zákon o komunikačních systémech na pomoc neslyšícím a hluchoslepým osobám.

Tato novinka v soudních síních funguje na nenáročné bázi. Vyškolený rychlopísař přepisuje mluvené slovo na počítači, přičemž záznam se automaticky promítá na plátno, které mohou sledovat všichni přítomní. Pokud je jednání přítomen jen jeden handicapovaný účastník, text se mu zobrazuje na obrazovce počítače v soudní síni.

"Prozatím bylo i s podporou online internetové služby přepisu ESCRIBE uskutečněno 90 přepisů, z toho šest v soudní síni," uvedl Jaroslav Winter z ČUN a dodal, že první soudní jednání s pomocí přepisu řeči se uskutečnilo u obvodního soudu v Praze 2.

Zdroj: Metropole - Regiony24.cz


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.