http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 04.11.2009, 07:21 --- rubrika " Servis pro NNO "

Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy nemusí mít datové schránky

V souvislosti s oficiálním spuštěním datových schránek od 1. listopadu vznikají pochybnosti, kdo musí či nemusí mít zřízenu datovou schránku. Nesporné je, že občanská sdružení, pokud nejsou zapsána v obchodním rejstříku, tuto povinnost nemají. Ale jak je to s obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a nadačními fondy? Odpověď zveřejnil web Datové stránky.info.

Musí mít datovou schránku i společenství vlastníků jednotek (SVJ), nadace či nadační fond, obecně prospěšná společnost (OPS)?

Nemusí. Uvedené subjekty nejsou zapsány přímo v obchodním rejstříku, nýbrž v podrejstřících S (SVJ), N (nadace a nadační fondy) a O (OPS), tudíž datovou schránku mít nemusí. Povinnost mít datovou schránku ale platí pro všechna družstva (včetně bytových). Datová schránka družstva bude zřízena automaticky Ministerstvem vnitra.


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.