http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 30.06.2009, 10:20 --- rubrika " Služby "

Nová poradna v Chebu pomůže bezplatně

Cheb - Všechny potřebné z Chebska určitě potěší nová bezplatná sociální služba, která začne pomáhat do dvou týdnů v Chebu. Hovořili jsme o ní s její pracovnicí - poradkyní Radkou Müllerovou.

Upřesníte, od kdy přesně má bezplatná poradna pro uživatele sociálních služeb v Chebu fungovat? Má širší zastoupení?

Bezplatná poradna pro uživatele sociálních služeb bude nově otevřena v Chebu od 1. července. Obdobná střediska jsou zřízena nebo se zřizují v každém větším městě v celé České republice.

Proč se přistoupilo k zavedení těchto poraden a kdo je provozuje?

Nový zákon o sociálních službách změnil postavení uživatelů sociálních služeb. Nově každý sám zodpovídá za výběr sociální služby, kterou potřebuje. Sociální službu, její rozsah, úhradu za služby, čas poskytování - to vše a mnoho dalšího - si musí uživatel sám sjednat ve smlouvě o poskytování sociální služby uzavřené s poskytovatelem sociální služby. Provozovatelem a garantem služby poradenství uživatelům sociálních služeb je Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, zastřešující organizace hnutí občanů se zdravotním postižením. Systém poradenství je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Můžete konkretizovat, komu jste schopni pomoci?

Poradna je určena občanům se zdravotním postižením, seniorům, rodičům dětí se zdravotním postižením, opatrovníkům osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a dalším skupinám uživatelů sociálních služeb. Jsme připraveni pomoci všem, kteří hledají pro sebe nebo své blízké vhodnou sociální službu v regionu a poradit s textem smlouvy o poskytování sociální služby. Poradce upozorní klienty poradny na úskalí vyplývající z uzavírané smlouvy o poskytování služby, doporučí vhodný postup při sledování plnění podmínek smlouvy. Dále poradíme, jak řešit případné neshody a konflikty vzniklé mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby. Rady a pomoci se občanům také dostane s vyřízením příspěvku na péči, s pořízením vhodné kompenzační pomůcky, se získáním průkazu mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P). Klienti se mohou na nás obrátit s pracovněprávní problematikou, s problémy v oblasti občanského nebo rodinného práva, s nejasnostmi v oblasti dávek a příspěvků, sociálního a zdravotního pojištění, důchodů a nemocenského pojištění. Poskytneme pomoc i v oblasti způsobilosti občanů k právním úkonům, občanskoprávních sporech a vzdělávání.

Kolik speciálně vyškolených poradců zde bude pracovat?

V Chebu se zájemci při návštěvě poradny setkají se mnou. Další poradkyně v okolí budou působit v Mariánských Lázních a v Sokolově. Každý poradce však je při své činnosti podporován odborníky v Praze v sídle Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.

Popište, kdy, kde a jakým způsobem vás kontaktovat, aby pomoc byla co nejefektivnější?

Zájemci mohou poradnu navštívit osobně přímo v poradně v Chebu, v Kamenné ulici 40, přízemí, číslo dveří 6, každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin. Dále je možné kontaktovat poradnu telefonicky na čísle 732 546 915 nebo e-mailem: cheb@poradna pro uzivatele.cz. Po dohodě může poradce klienta navštívit doma nebo na jiném smluveném místě v době mimo úřední hodiny.

Autor: Vladimír Kučera
Zdroj: Chebský deník


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.