http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 30.06.2009, 10:14 --- rubrika " Služby "

Hluchoněmí v nesnázích mohou napsat textovou zprávu

Zavolat si pomoc v případě nouze? Pro hluchoněmého to ale může být velká potíž. V Ostravě však naštěstí funguje nadstandardní služba pro takto postižené občany.

Ostrava - Místo klasického telefonního hovoru mohou lidé s poruchami komunikačních schopností využít v případě nesnází SMS. Centrum tísňového volání má společné dispečerské pracoviště sdružující hasiče, zdravotníky záchranné služby, Policii České republiky a Městskou policii Ostrava. 'Zájemci o tuto službu musejí poskytnout potřebné osobní údaje, mimo jiné i adresu a číslo svého mobilního telefonu. Tím se člověk registruje do našeho systému. Služba je poskytována zdarma, účastník hradí jen běžný poplatek za odeslání SMS svému mobilnímu operátorovi,'
Když se tedy uživatel této služby dostane do nesnází, stačí jen poslat SMS. Dispečer tuto zprávu přijme a automaticky se mu zobrazí veškeré informace o daném člověku.
Pokud je v tísňové zprávě obsažen identifikační kód jedné ze záchranných složek, doputuje zpráva přímo k ní. Pokud je ale SMS prázdná, automaticky dorazí k dispečerovi hasičů, který zajistí pomoc a vyjíždí se do místa bydliště občana.
Po celou dobu záchranné akce spolu dispečer a postižený občan komunikují.

Jak se registrovat?

Zájemci o tuto službu získají potřebné informace u své zájmové organizace sdružující občany s problémy komunikace, např. Česká unie neslyšících, Automotoklub neslyšících atd. Představitelé těchto organizací pak předají seznamy osob na Magistrát města Ostravy, oddělení péče o seniory a občany se zdravotním postižením. Tyto seznamy jsou pak vloženy do databáze na centrálu tísňového volání.

Autor: TEREZA KRUMPHOLZOVÁ
Zdroj: Moravskoslezský deník


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.