http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 22.05.2009, 07:57 --- rubrika " Servis pro NNO "

O péči pro naše zdravotně postižené spoluobčany

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje má v našem regionu pět poraden pro zdravotně postižené a seniory vždy s dvěma až třemi kontaktními místy na venkově. Toto občanské sdružení pořádalo zajímavý a potřebný seminář.

V konferenčním sálu krajského úřadu se v úterý 5. května sešli zástupci rozhodujících poskytovatelů sociálních služeb občanům se zdravotním postižením a pracovníci sociálních odborů měst našeho regionu. Pod záštitou hejtmanky kraje Jany Vaňhové seminář pořádalo občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje s Ústeckou krajskou radou zdravotně postižených občanů. Ústecký kraj tu zastupovala Jana Ryšánková, která má jako krajská radní v kompetenci právě oblast sociálních věcí. Během půldenního jednání se účastníci semináře seznámili s konkrétními kroky v naplňování Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Zásadní informace přítomným poskytl a četné dotazy zodpovídal JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativně právního odboru Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, který je nositelem hlavní ceny Nadace Olgy Havlové za r. 2008.

Členka Rady Ústeckého kraje Jana Ryšánková: "Ústecký kraj spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb v našem regionu v mnoha rovinách, mimo jiné i formou seminářů podobných tomu dnešnímu, konferencí i proškolování pověřených osob. Dnešní akce pomohla všem snáze se orientovat v chystaném projektu transformace sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí, v legislativně právních opatřeních, ale také třeba v posuzování zdravotního stavu občanů s nejrůznějšími postiženími."

Samotné Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, jehož ředitelkou je Danuše Šaferová, má vedle krajského města pracoviště a poradny i pro seniory v Děčíně, Teplicích, Mostu a Litoměřicích i s kontaktními místy na venkově. Má tři tisíce klientů na poradenství a 27 na služby osobní asistence.

Ústecký kraj připravuje i seminář pracovníků odborů sociálních, stavebních, dopravních a investičních z pověřených obcí, na kterém zazní nejnovější zkušenosti i trendy v budování bezbariérových přístupů a cest v našich sídlech. Jak mi potvrdil Jaroslav Slavík, předseda Ústecké krajské rady osob se zdravotním postižením, nejbližší bude 9. června na krajském úřadu.

Připravil Zbyněk Šebesta,
oddělení tiskových informací,

kancelář hejtmana Ústeckého kraje,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

Zdroj: Ústecko24.cz


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2023 Veleta, o.s.