http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 27.03.2009, 07:33 --- rubrika " Služby "

Spolupráce mezi Partners a NRZP ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením navázala spolupráci v oblasti finančních produktů s poradenskou společností Partners for Life Planning (Partners). Cílem této spolupráce je zajistit pro lidi se zdravotním postižením zvýhodněné finanční produkty a poskytnout nadstandardní finanční poradenství, a to i v místě jejich bydliště.

Výhodou pro lidi se zdravotním postižením je rovněž šíře dohodnuté spolupráce, která se nevztahuje pouze na pojistné produkty, ale i na hypotéky, investice, bankovní produkty a jiné finanční služby. Lidé se zdravotním postižením tedy získají tyto produkty s výraznou slevou. Například pojištění motorových vozidel je možné získat za cenu o 10-20 % nižší oproti běžné sazbě. A to vedle bonusu, který již klient získal.

V případě pojištění domu a domácnosti je vyjednána sleva z pojistného ve výši 20 %. Používáte-li invalidní vozík nebo jiné rehabilitační nebo zdravotní pomůcky, je pro Vás důležité, že tyto věci budou pojištěny nejen v bytě, jeho příslušenství, společných nebytových prostorách budovy, ale i mimo tyto prostory. Rovněž by pojištění mělo být na novou cenu. To znamená, že v případě jejich ztráty nebo zničení obdržíte takové plnění, za které si budete moci pořídit tyto věci nové.

Zahrnuto by mělo být také pojištění proti škodám vzniklým prostou krádeží nebo nezjištěným vandalem. Za výhodných podmínek je možné pojistit dopravní mechanismy připojené k budově, které slouží pro usnadnění přístupu pojištěného do jeho bytu (pohyblivá plošina, individuální výtah apod.), budou automaticky pojištěny také proti škodám způsobeným nezjištěným vandalem a strojními riziky.

Poradci Partners rovněž nabízejí bezpoplatkové spořicí účty nebo investice se zahrnutými garancemi. Rovněž je v nabídce zvýhodněné úrazové a životní pojištění.

Na koho se obrátit

Zájemci o finanční služby se mohou ozvat na specializovaný mail nrzp@partners.cz nebo telefonem na zelenou linku 800 63 63 63 (šetři šetři šetři), kde sdělí, že jde o produkty pro lidi se zdravotním postižením v rámci spolupráce mezi NRZP ČR a Partners a budou call centrem přiděleni poradci dle bydliště.

Více informací o společnosti je k dispozici na webu www.partners.cz

Shrnutí výhod:

- Slevy ve výši až 20% na finanční produkty od různých institucí.

- Servis finančním poradcem a pomoc s administrativním vyřízením finanční služby v místě bydliště člověka se zdravotním postižením na požádání (pro společnost Partners pracuje přibližně 2000 poradců po celé ČR).

- Bezplatná informační pomoc společnosti Partners (odpovědi na dotazy a rady v oblasti finančních produktů).

- Mediální spolupráce (rozhovory s lidmi se zdravotním postižením v médiích a upozornění na jejich problémy).
Společnost Partners zahájila svoji činnost v červnu roku 2007. U zrodu stáli Kateřina Palková, Pavel Kohout, Tomáš Prouza a Jan Majer. Zakladatele spojovala dlouholetá snaha o kultivaci finančního trhu, kterou se v nové společnosti rozhodli uvést do praxe. Podnikatelská filosofie Partners vychází z hesla "Finanční poradenství jinak" a je postavena na radikální otevřenosti vůči klientům.
www.partners.cz
Národní rada zdravotně postižených ČR je uznávaným iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů zdravotně postižených. Vzhledem k tomu, že spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárodními organizacemi a institucemi, je NRZP ČR největším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením u nás. K 1. 5. 2008 měla NRZP ČR celkem 104 kolektivních členů, ve kterých bylo sdruženo přes 250 tisíc fyzických osob.
www.nrzp.cz

(V Praze dne 25.3. 2009)Zdroj: Tisková zpráva


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.