http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 19.01.2009, 11:54 --- rubrika " Akce "

Anketa pro osoby s postižením o problematice zavedení Eura

Ze kterých informačních zdrojů byste nejraději získávali informace o budoucím zavedení Eura v České republice? Odpovíte-li na tuto a několik dalších jednoduchých anketních otázek, přispějete k tomu, aby připravovaná komunikační kampaň co nejlépe odpovídala potřebám osob se zdravotním postižením. Zatím nejvíce odpovědí přišlo od neslyšících respondentů.

Informace získané v této anketě budou vyhodnoceny a využity pouze pro studii "Problematika zavádění Eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny", kterou zpracovává Soukromá vysoká škola ekonomických studií pro Ministerstvo financí ČR.

Anketa pro osoby s postižením o problematice zavedení Eura se nachází na adrese

http://elearning.svses.cz/mod/feedback/view.php?id=12987


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.