http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 03.12.2008, 11:09 --- rubrika " Akce "

Pište svým poslancům dopisy, e-maily, telefonujte, vyzývá předseda NRZP Václav Krása

Na rok 2009 navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí snížení dotací pro poskytovatele sociálních služeb o 30 procent. Po společném jednání s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem Krásou a prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů Pavlem Duškem přislíbil předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR Bohuslav Sobotka, že podá pozměňovací návrh na zvýšení této částky alespoň na úroveň letošního roku. Aby tento návrh uspěl, je třeba získat podporu většiny poslanců. Proto Václav Krása ve svém dopise vyzývá poskytovatele sociálních služeb, aby informovali poslance ve svém bydlišti o vážné situaci v dotačním řízení sociálních služeb a požádali je o podporu pozměňovacího návrhu na navýšení prostředků.

PROHLÁŠENÍ NRZP ČR

Vážení přátelé,
dnešního dne jsem společně s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů panem Pavlem Duškem jednali s předsedou rozpočtového výboru panem poslancem Bohuslavem Sobotkou. Jednání se zabývalo návrhem státního rozpočtu na rok 2009, a to konkrétně návrhem výše dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR navrhuje ve státním rozpočtu na příští rok o 2 mld. Kč méně na dotace pro poskytovatele sociálních služeb proti letošnímu roku. V letošním roce činí dotace pro poskytovatele sociálních služeb více jak 6,5 mld. Kč. Na rok 2009 navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR částku 4,5 mld. Kč. Je to celkové snížení dotací o 30% proti letošnímu roku. Pan předseda rozpočtového výboru vyslechl naše argumenty a přislíbil, že ve spolupráci s předsedou Výboru pro sociální politiku panem Zdeňkem Škromachem učiní vše co je v jejich silách, aby prostředky na dotace poskytovatelům sociálních služeb byly zvýšeny, alespoň na úroveň roku letošního. V rámci projednávání státního rozpočtu v rozpočtovém výboru pan předseda vznese konkrétní návrh na navýšení prostředků na dotační řízení. Pokud by rozpočtový výbor neschválil tuto změnu, bude podán pozměňovací návrh ve druhém čtení návrhu státního rozpočtu na jednání poslanecké sněmovny. Pan předseda Bohuslav Sobotka nás upozornil, že nezáleží pouze na hlasech, které on může reprezentovat, ale že je také nezbytné, aby pozměňovací návrh byl podpořen i ostatními poslanci.

Vážení přátelé, jménem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR jsem přislíbil panu předsedovi Bohuslavu Sobotkovi, že s tímto vážným problémem seznámíme všechny poslance, ale i členy vlády. Proto se na Vás obracím s prosbou, abyste informovali poslance ve Vašem bydlišti o vážné situaci v dotačním řízení sociálních služeb a požádali je o podporu pozměňovacího návrhu na navýšení prostředků na dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Záleží na naší aktivitě, jak dokážeme přesvědčit ústavní činitele, že není možné vystavit osoby závislé na sociálních službách nebezpečí, že jim tato služba nebude moci být poskytována. Pokud pozměňovací návrh nebude poslaneckou sněmovnou přijat, problém se objeví hned začátkem roku, kdy řada poskytovatelů zjistí, že dostala minimální dotaci, a že za těchto podmínek není schopna dále službu poskytovat. Tisíce lidí se tak dostanou do situace, kdy nebudou mít dostupnou žádnou sociální službu.

Vážení přátelé, očekávám Vaší aktivní pomoc. Pište svým poslancům dopisy, e-maily, telefonujte jim a snažte se jim vysvětlit vážnost této situace.

S pozdravem.
Václav Krása
předseda NRZP ČRZdroj: NRZP ČR


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.