http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 12.05.2008, 13:30 --- rubrika " Služby "

Znakový překlad lze on-line zajistit i na radnicích

V červnu 2008 končí v rámci projektu Iniciativy EQUAL 'Celoživotní vzdělávání neslyšících', spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, zkušební provoz on-line centra překladu znakového jazyka (CZP), který s úspěchem využívala desítka organizací veřejné správy. Podaří se rozšířit tuto užitečnou tlumočnickou službu pro osoby se sluchovým postižením do široké praxe?

Zkušební provoz prokázal, že jde o významný krok ke zlepšení pozice neslyšících při jednání na úřadech, v nemocnicích, na policii a v dalších institucích. Dosud byl neslyšící často odkázán na dlouhé čekání, než příslušná instituce, kterou navštívil, sežene znakového tlumočníka. V případě využití on-line CZP je takový tlumočník k dispozici kdykoliv a na dálku, takže odpadnou komunikační bariéry. Co je k tomu zapotřebí?

STAČÍ PŘIDAT VIDEOTELEFON NEBO WEBOVOU KAMERU

Technické řešení systému je jednoduché. Využívá běžného připojení k internetu (postačí rychlost linky ADSL minimálně s kapacitou 256 kbps/256 kbps) a IP videotelefon nebo počítač s webovou kamerou. Investice pro připojení na síť CZP jsou tedy minimální. Služba je teoreticky dostupná z kteréhokoliv místa nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí.

Do zkušebního provozu se zapojily městské úřady v Břeclavi a Valašském Meziříčí, magistráty Zlína a Ostravy, Nemocnice Valašské Meziříčí, Policie ČR Brno, Úřad práce Ostrava, Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity a Sportcentrum neslyšících Ostrava jako tlumočnické centrum. Všechny tyto instituce využívají ve smyslu zákona č. 155/98 Sb. tuto tlumočnickou službu pro osoby se sluchovým postižením, které je navštíví.

DO SYSTÉMU SE MŮŽE HLÁSIT I KAŽDÁ RADNICE

Co brání tomu, aby on-line centrum překladu znakového jazyka využívaly i další orgány veřejné správy? 'Díky kapacitním možnostem serveru je možnost zapojit se do systému on-line CZP prakticky neomezená. Trvalá udržitelnost této služby je předmětem jednání příjemce projektu EQUAL a ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud by nestačily kapacity tlumočníků ze Sportcentra neslyšících v Ostravě, systém umožňuje paralelní zapojení i dalších certifikovaných tlumočníků znakového jazyka, kteří jsou v dané chvíli disponibilní pro tlumočení v rámci služby CZP.

Zájemci o zapojení do systému on-line CZP se mohou obrátit prostřednictvím e-mailu na koordinátora projektu EQUAL Tomáše Sokolovského (sokolovsky@free-art.cz). Vedle připojení k internetu budou potřebovat buď stolní IP videotelefon, který poskytuje vyšší uživatelský a kvalitativní komfort, anebo jim postačí webová kamera a počítač s komunikačním softwarem. Softwarový videotelefon X-lite je freeware a lze jej stáhnout zdarma z internetu.

A pak už pouze stačí požádat na e-mailové adrese michal.kusyn@osu.cz o registraci do systému.

Autor: JAROSLAV WINTER
Zdroj: Moderní obec


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.