http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 05.11.2007, 14:37 --- rubrika " Služby "

Pár otazníků k poskytování sociálních služeb

Moderátor (Hana Shánělová):
Od ledna letošního roku, tedy už skoro rok, se poskytování sociálních služeb v Česku řídí novým zákonem. Odborníci ho většinou chválí, říkají, že v zásadě je to zákon dobrý. Horší ale je, že některé žádosti o příspěvky na péči jsou na úřadech už také od ledna. Úředníci je prostě nestíhají vyřizovat. U telefonu Vašeho tématu je teď Jiří Horecký, je to prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Dobrý den.

Moderátor (Hana Shánělová):
Pane Horecký, v jaké lhůtě jsou úřady ze zákona povinné žádost o příspěvek na péči vyřídit, ať už ho tedy přiznat nebo zamítnout.

Host (Jiří Horecký):
Obce s rozšířenou působností mají na vyřízení této žádosti 30 dnů, ale tato lhůta se může přerušit po dobu zpracovávání zprávy posudkového lékaře na úřadech práce. Z toho důvodu se stává nebo hlavně začátkem roku se stávalo, že žadatelé čekali na vyřízení příspěvku šest i více měsíců.

Moderátor (Hana Shánělová):
Pokud tedy úřady lhůtu nedodrží, pravda jsou k tomu možná i nějaké důvody, mohou se žadatelé tedy nějak bránit? Co mají dělat, když na sociální služby prostě teď nemají?

Host (Jiří Horecký):
A pokud trvá dlouho vyřízení toho posudku, tak tam není stanovená lhůta, takže tam musí čekat, pokud je překročená ta lhůta 30ti dnů, tak mohou podat stížnost buď na příslušný úřad s rozšířenou působností nebo na krajský úřad. Nicméně je třeba podotknout, že ten nárok na ten příspěvek vzniká dnem podáním té žádosti, takže o ty peníze určitě nepřijdou.

Moderátor (Hana Shánělová):
Vybojování takového příspěvku od úřadů chce často docela pevné nervy a schopnosti v jednání s nimi. Vypadá to, že zákon na lidi, kteří tohohle prostě nejsou schopni, mají třeba Alzheimerovu chorobu nebo demenci, že na ni moc nepamatuje, je to i váš názor?

Host (Jiří Horecký):
V tom zákoně o sociálních službách je jedno ustanovení, které stanovuje nebo které ukládá obcím s rozšířenou působností povinnost postarat se o osoby, které jsou v ohrožení života a které potřebují poskytovat sociální služby a tím postaráním zde můžeme vnímat i to, že za něj vyřídí příspěvek na péči, ale není to nějak blíže specifikováno.

Moderátor (Hana Shánělová):
Takže je podle vás potřeba tento zákon v něčem změnit, jak tedy konkrétně?

Host (Jiří Horecký):
Tam by stačilo pouze dát výklad zákona nebo metodický pokyn, v novele toho zákona se počítá s tím, že krajské úřady nebo kraje budou mít za povinnost učinit nebo vypracovat fungující síť sociálních služeb na svém území.

Moderátor (Hana Shánělová):
Když se zeptám ještě na jednu věc, daří se novému zákonu o sociálních službách vrátit více starých a handicapovaných lidí z ústavů domů, do té domácí péče?

Host (Jiří Horecký):
V některých případech se tomu tak stává, ale většina těch finančních prostředků vložená do příspěvku na péči se nevrací do toho systému, trend tady trošku je, že je využíváno více terénních ambulantních služeb, takže lidé zůstávají ve svém přirozeném prostředí, ale určitě se nesplnila ta očekávání, které jsme měli, když ten zákon byl schvalován.

Autor: Hana Shánělová
Zdroj: Radiožurnál


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.