http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 11.09.2007, 10:17 --- rubrika " Servis pro NNO "

Prohlášení ministerstva zdravotnictví k dotacím pro nevládní organizace

Ministerstvo zdravotnictví se ostře ohrazuje proti tvrzením předsedy Národní rady zdravotně postižených (NRZP) Václava Krásy o tom, že "omezilo granty pro občanská sdružení zdravotně postižených".

Stejně tak odmítá další nepravdivé informace, které předseda Krása šíří prostřednictvím mailových zpráv určených organizacím zdravotně postižených a chronicky nemocných i prostřednictvím portálu www.helpnet.cz., kde mj. tvrdí, že "Ministerstvo zdravotnictví zrušilo podporu občanských sdružení zdravotně postižených, která se zabývají zlepšováním života osob se zdravotním postižením". O lživosti těchto zpráv je možno se přesvědčit na serveru Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje na rok 2008 dva programy, které jsou určeny na podporu projektů nestátních neziskových organizací zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů v České republice. Na tyto programy bude vyčleněn zhruba stejný balík peněz jako v letošním roce, a to téměř 140 miliónů korun. Pracovníci MZ jsou v kontaktu s představiteli jednotlivých občanských sdružení, kteří změnu v metodice přidělování dotací chápou a jsou připraveni se jí přizpůsobit. Ministerstvo neeviduje žádnou stížnost ani od jedné z organizací zdravotně postižených, s výjimkou dopisů a mediálních vystoupení pana Krásy.

Změna priorit v přidělování grantů pro občanská sdružení je tedy založena na poskytnutí stejného objemu peněz a jejich nasměrování přímo k jednotlivým projektům, nikoliv k financování organizací obecně. Cílem je, aby mělo co nejvíce občanských sdružení spravedlivý přístup k limitovaným finančním prostředkům státu a mohlo prostřednictvím grantů financovat zcela konkrétní aktivity, které mají přímý a prokazatelný vliv na zlepšení života osob se zdravotním postižením.

Skutečným důvodem kampaně předsedy NRZP je patrně to, že se nadále nepočítá s podporou funkcionářského aparátu tzv. "střechových organizací". V. Krása tedy bojuje za vlastní dotace, které doposud odčerpávaly desítky milionů korun z dotačních programů Ministerstva zdravotnictví a jiných ústředních orgánů. Jen v roce 2007 získala NRZP z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví celkem 23 550 000 Kč.

Ministerstvo současně vyslovuje hluboké znepokojení nad politizací Národní rady zdravotně postižených, kdy byla veřejně avizována dohoda předsedy této organizace s předsedou ČSSD Paroubkem na přípravě návrhů v Poslanecké sněmovně, které budou namířeny proti reformě veřejných financí. Ministerstvo zastává názor, že občanská sdružení dotovaná z veřejných peněz a daní musí být apolitická.

Nahlédnutím na výše uvedený odkaz Ministerstva zdravotnictví si každý může udělat vlastní názor na přínos dotačních programů Ministerstva zdravotnictví pro zlepšování života občanů se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a srovnat jejich přínos s činností a přínosem NRZP.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR.cz


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.