http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 12.04.2007, 15:30 --- rubrika " Služby "

Péči pro dítě musí zajistit obec

Agentura domácí péče musí prokázat důvody, proč odmítla poskytnout své služby, říká Václav Krása z Národní rady zdravotně postižených.

* LN Co byste poradil rodině Filipa v situaci, kdy jediná dostupná agentura domácí péče odmítá synovi poskytnout péči?

Nový zákon o sociálních službách říká, že zařízení sociální péče může vykonávat i ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Ať si tedy paní Němcová zkusí nasmlouvat pomoc od jiného sociálního zařízení. A pokud to není možné, ať se obrátí s oficiální žádostí na obecní úřad. Obec má povinnost ze zákona zajistit sociální, případně zdravotní služby v případech, kdy hrozí ohrožení zdraví nebo života jejího obyvatele, pokud si dotyčný sám nedokáže tuto péči zajistit. Ze strany zastupitelů obce je to podivný postup. Chápu, že může být určitý střet zájmů mezi majitelkou, která je zároveň zastupitelkou té obce. Ale na druhou stranu, všichni musí dodržovat zákon. Obec je zkrátka povinna ty služby pro Filipa nasmlouvat.

* LN A nemůže se stát, že by obec na rodinu "poštvala" odbor sociální péče, když přizná, že péči o dítě sama nezvládá? A že by pak syna odebrali do ústavu?

Ne, proto máme zákon o sociálních službách. To by hrozilo, kdyby se o něj nestarali. Ale to, že péči o syna sami nezvládají a žádají pro něj pomoc v sociálních službách, protože si ji nedokáží zajistit sami, to není na odebrání dítěte.

* LN Kdy tedy agentura může odmítnout se o klienta starat?

To je možné jen ve dvou případech. Buď nemá kapacitu, nebo tu činnost nevykonává. Ale musí to prokázat. Pakliže tyto podmínky neplatí, neměla by to odmítnout.

* LN Prolnutí zdravotní a sociální oblasti podle nového zákona tedy umožňuje, aby agentura, která dosud dělala zdravotní péči, začala působit i v té sociální?

Ano. Pak se to platí ze dvou zdrojů. Zdravotní péče ze zdravotního pojištění a sociální z příspěvku klienta na sociální péči. Pokud ho rodiče pro syna nemají, měli by si požádat. Proto je ten zákon dobrý, že konečně propojuje ty dvě složky. Kdyby ta agentura byla solidní, měla by buď pomoc poskytnout vlastními silami, nebo ji alespoň zprostředkovat jinde. Jestliže se jedná o malou obec, odkud je všude daleko, jiná agentura poskytující sociální služby asi v okolí ani není. Je tedy logické (jestli tady je jen tato agentura), že by měla tyto služby sama nabízet.

Autor: Trk
Zdroj: Lidové noviny


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.