http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 17.07.2006, 09:23 --- rubrika " Akce "

Kariéra bez překážek – Rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením

Ve dnech 12. a 13. června t. r. se konala v brněnském hotelu Continental již třetí mezinárodní konference Česko-rakouské akademie expertů, která se věnovala tématu „Kariéra bez překážek – Rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením“. Konference měla za cíl přeshraniční aktivitou podpořit dosažení otevřené bezbariérové společnosti s rovnými šancemi.

Rakouští a čeští odborníci zde prezentovali rámcové podmínky a možnosti k plné integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a světa práce. Zástupci úřadů práce, zaměstnavatelé, nositelé projektů, svazy sdružující osoby se zdravotním postižením, sociální partneři, vzdělávací zařízení a další instituce a osoby diskutovali o praktických změnách v poradenství, zprostředkování, vzdělávání a používání moderních informačních a komunikačních technologií.

Pro českou stranu je velmi inspirujícím rakouský spolkový zákon o rovnosti postavení osob s postižením, který nabyl platnosti 1. ledna 2006. První zkušenosti jsou velmi pozitivní. Dosud bylo evidováno na 70 smírčích řízení, z toho polovina se týkala diskriminace v pracovněprávní oblasti. Zákon byl velmi dobře přijat v hospodářské oblasti, pomohl zvýšit úsilí při odstraňování bariér v nejširším smyslu slova včetně zapojení co nejširšího počtu dotčených osob.

Překážkou pro širší zaměstnávání osob se zdravotním postižením by neměla být přílišná byrokracie, na kterou poukazovali někteří zástupci zaměstnavatelů. Smutné je, že existují firmy, které nechtějí odebírat výrobky od zaměstnavatelů zaměstnávajících převážně osoby zdravotně postižené proto, že považují jejich výrobky za méně kvalitní.

Z diskusí též vyplynulo, že kromě osob evidovaných na úřadech práce nejsou ostatní osoby se zdravotním postižením dostatečně informovány, což by mohl být úkol pro organizace zastřešující tyto osoby. Účastníci se shodli, že máme určité rezervy ve využívání všech nástrojů a možností, které jsou k dispozici. Týká se to nejen úřadů práce, ale celé společnosti.

Česko-rakouská akademie expertů je projektem realizovaným v rámci programu INTERREG IIIA a v posledních letech se etablovala jako přední diskusní fórum pro otázky politiky trhu práce v českých a rakouských příhraničních regionech, přispívá ke vzájemné spolupráci, odstraňování bariér a k ekonomicko-sociálnímu rozvoji v česko-rakouském příhraničí. Hlavními partnery projektu jsou AMS Dolní Rakousy, L&R Sozialforschung Vídeň, OSB Consulting Vídeň, EC Employment Consulting, s. r. o., Brno a Úřad práce Brno-venkov.

Ocásek Pavel, Ing.
ředitel Úřadu práce Brno-venkov
pověřený koordinací státní politiky zaměstnanosti v Jihomoravském kraji


Autor: Ocásek Pavel, Ing.
Zdroj: *www.noviny-mpsv.cz;Noviny MPSV


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.