http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 16.03.2006, 14:04 --- rubrika " Servis pro NNO "

Pracovní rehabilitace pro zdravotně postižené

Začátkem prosince loňského roku začala realizace projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, který se jmenuje Systém péče o zdravotně postižené formou pracovní rehabilitace občanů evidovaných na úřadech práce Jihomoravského kraje (Brno-venkov, Hodonín). Projekt bude trvat dva roky a je rozdělen do dvou etap.

V rámci projektu bude realizována celá řada aktivit, které obsahově i typově budou totožné v obou etapách projektu. Patří sem – kurz osobní efektivity s bilanční diagnostikou, ergodiagnostika, kurz obsluhy PC, specifické rekvalifikace, ukončení bilančně-diagnostických a vzdělávacích aktivit, příprava na praxe, pracovní rehabilitace formou čtyřměsíčních praxí a nástup do pracovních poměrů. Předkladatelem projektu je společnost CC Systems, a. s., se sídlem v Hodoníně.

První kontakt s klienty z řad cílové skupiny zajistil příslušný úřad práce. Následně proběhlo první setkání s klienty na informačně výběrové schůzce, která se konala zvlášť pro klienty z regionu Brno-venkov a zvlášť pro klienty z regionu Hodonín. Klienti byli seznámeni s projektem, jeho obsahem i časovým harmonogramem. Výběrově informačních schůzek se zúčastnilo cca 40–50 klientů z každého regionu. Po prezentaci proběhly krátké individuální rozhovory, při kterých se zjišťoval zájem klientů o účast v projektu a současně byla vybrána skupina 12 účastníků projektu. Někteří z klientů měli okamžitý zájem o účast, jiní uváděli důvody, proč se zúčastnit nechtějí – např. rodinné důvody, zdravotní, projekt je neoslovil apod. Další z klientů projevili zájem o účast v II. běhu projektu. Informace o aktuálním dění získáte na www.ccsystem.cz.

První aktivitou, kterou absolvovali účastníci projektu, byl kurz osobní efektivity s bilanční diagnostikou. Účastníci projektu dostali možnost seznámit se např. s psychologií osobnosti, psychologií nezaměstnanosti, s tím jak psát životopis, jak oslovit potenciální zaměstnavatele, jak správně telefonovat atd. Jednou z částí tohoto kurzu bylo i několik hodin věnovaných přijímacímu pohovoru. V průběhu této aktivity se účastníci projektu individuálně zúčastnili ergodiagnostického vyšetření v partnerské Fakultní nemocnici Brno nebo Nemocnici Kyjov.

Další aktivity budou navazovat a vytvoří ucelený komplex vzdělávacích aktivit kombinovaných s pracovní rehabilitací, který umožní některým z účastníků získání trvalého pracovního místa a všem zvýší šance na uplatnění na otevřeném trhu práce.

Autor: red
Zdroj: *www.noviny-mpsv.cz;Noviny MPSV


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.