http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 13.06.2005, 07:23 --- rubrika " Služby > Organizace "

Ptejte se na pracovní uplatnění znevýhodněných

Občanské sdružení FORMIKA je nezisková organizace, jež poskytuje služby podporovaného zaměstnávání: pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce a ve společnosti, zejména v důsledku zdravotního postižení, najít dlouhodobé pracovní uplatnění na běžném pracovišti. Pomáhá zjistit, jakou práci chtějí a mohou úspěšně vykonávat, získat takové pracovní místo a udržet si je.

Zaměstnavatelům nabízí poradenství, podporu při vytváření pracovní náplně, a poskytuje jejich novému zaměstnanci asistenci při zaškolování přímo na pracovišti. Služby o.s.FORMIKA končí až ve chvíli kdy je zaměstnanec "zapracován" a zaměstnavatel je se svým novým zaměstnancem plně spokojen.

Myslíte si, že jsou sdružení, které pomáhají postiženým, potřebná? Je integrace tělesně postižených do společnosti v České republice dostatečná? Znáte někoho ze svého okolí, kdo (ne)měl za daných podmínek problém sehnat práci? Na vaše reaguje Bc. Barbora Jančová, pracovní konzultant.

Kdo odpovídá na vaše dotazy?

Barbora Jančová vystudovala vyšší odbornou sociálně pedagogickou a teologickou školu a ETF UK, obor sociální a pastorační činnost. Pracovala jako sociální pracovnice ve středisku denní pomoci pro osoby bez přístřeší či jako asistent v komunitě pro osoby se speciálními potřebami. Její zkušenosti zahrnují práci v organizacích POV, o.s.RYTMUS, o.s.NADĚJE, Společnost DUHA a Camphill Communities of Ireland.

Je spoluzakladatelkou občanského sdružení a tajemníkem správní rady občanského sdružení FORMIKA. Funguje jako pracovní konzultant v podporovaném zaměstnávání a pracovní asistent (individuální i skupinová práce s lidmi znevýhodněnými na trhu práce, zjišťování jejich potřeb a možností, podpora při vyhledávání, získávání a udržení-si zaměstnání včetně jednání se zaměstnavateli a asistence přímo na pracovišti). Jejím úkolem je i příprava, realizace a vedení kurzů a seminářů o podporovaném zaměstnávání či konzultace pro zaměstnavatele. Spolupracuje na projektu Norman Mackie & Associates jako tutor pro evropský on-line certifikát a diplom v podporovaném zaměstnávání. Jejími koníčky je turistika, sport, hudba, divadlo a film.

Zdroj: *www.idnes.cz;iDnes.cz


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.