http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 24.03.2005, 07:33 --- rubrika " Služby > Organizace "

Neziskové organizace mají potíže

Kvůli nedostatku financí na provoz bojuje o existenci hned několik občanských sdružení.

Stále méně peněz na provoz dostávají od státu či kraje takzvané neziskové organizace, které například pomáhají starým, postiženým, nemocným a jinak handicapovaným lidem.

Ostrava - Hned několik občanských sdružení a podobných organizací bojuje v posledních týdnech o přežití kvůli nedostatku peněz na provoz.

Bez dotace od kraje si musí poradit například Sdružení onkologických pacientů Onko - Amazonky, vážné problémy s provozem má i ostravské Středisko pracovní rehabilitace pro postižené lidi nad šestnáct let, uzavřen je už od konce roku kvůli neposkytnutí státní dotace Domov pro dětské narkomany Agapé v Suchých Lazcích na Opavsku.

"Omezujeme pracovní úvazky, zoufale hledáme peníze na mzdy a provoz. Tak málo peněz, s jakými musíme vyjít v letošním roce, jsme ještě nikdy neměli," říká vedoucí ostravského Střediska pracovní rehabilitace Oldřich Hanke. Středisko patří mezi ojedinělá zařízení svého druhu - pomáhá lidem, kteří jsou již ve věku, kdy se o ně nestarají žádné ústavy. "Tito lidé by bez nás zřejmě seděli doma a čekali na návrat svých rodičů z práce, nebo by se toulali po ulicích. My jim dáváme zajímavou náplň dne, učí se spousty věcí, sportují," říká Hanke.

Domov pro dětské narkomany je zavřený

Podobně ojedinělým je i Domov pro dětské narkomany Agapé. Pomáhá dětem, třeba i dvanáctiletým, které propadly drogám. Domov je už od konce minulého roku uzavřen, nedostal dotaci od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. I když ministerstvo práce poskytlo domovu dvojnásobnou dotaci, protože považuje jeho práci za velmi kvalitní a potřebnou, rada vlády věc vidí jinak. Tento týden se v Praze uskuteční zřejmě poslední jednání, které by ještě mohlo postoj rady změnit a vést ke znovuotevření domova.

Důvodů, proč musí většina neziskových organizací vyjít s méně penězi, než jaké měla v minulých letech, je více. O dotaci na letošní rok požádalo kraj několik desítek neziskových organizací. Od charit na provoz domů s pečovatelskou službou přes centra pro zdravotně postižené, diakonie, Červený kříž, Konvent sester Alžbětinek, Kongregace dcer Božské lásky až po Spolek důchodců či TyfloCentrum s projekty pro osoby s těžkým zrakovým postižením.

Kraj dostal méně peněz

Kraj letos dostal od státu na dotace pro neziskové společnosti méně peněz než loni. "Radní se dohodli, že vydělí všechny oprávněné žádosti určitým koeficientem a o ten budou dotace kráceny," vysvětlila Kateřina Churá z Krajského úřadu, proč všechny požadované dotace byly letos kráceny.

Dalším důvodem je i fakt, že některé žádosti o dotace nesplňují všechny potřebné náležitosti, nejsou podány včas nebo nesplňují podmínky pro udělení dotace.

Ačkoli od roku 1989 už se naprostá většina neziskových organizací naučila žádat o granty či dotace a podávat projekty, ještě stále mnohé z nich nedokáží či nemají potřebné kapacity pro nejširší využití grantových a dotačních možností.

"Kvalitních zdrojů financí podle mého názoru ubývá. Proto je důležité, aby neziskové organizace měly perfektní přehled o grantech a důležitých datech," říká Dagmar Pijáčková z občanského sdruženíVita Ostrava. Vita zhruba před rokem začala provozovat Neziskovou informační agenturu, která má kvalitní databázi grantů i informací o tom, kdy, kde a jak lze konkrétní grant získat.

"Některé neziskové organizace vznikly z čistého nadšení a chuti pomáhat druhému, jenže se třeba časem ukázalo, že čistě na dobrovolnosti už všechno nelze stihnout a zvládnout," říká Dagmar Pijáčková.

Autor: JAROSLAV BAĎURA
Zdroj: Mladá fronta Dnes


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.