http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 06.01.2005, 07:24 --- rubrika " Servis pro NNO > Granty "

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového schématu Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

Dne 22. prosince 2004 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti) výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Výzva se týká grantového schématu Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v rámci opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce.

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového schématu Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce Dne 22. prosince 2004 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti) výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Výzva se týká grantového schématu Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v rámci opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Cílem je především prosazování genderové rovnosti na trhu práce, snižování nerovností v přístupu k ženám a mužům a prosazování rovného zacházení s oběma pohlavími ve všech oblastech trhu práce. Grantové schéma by mělo napomoci k odbourávání genderových stereotypů a prohloubit všeobecné povědomí o otázkách nezbytné rovnosti žen a mužů v oblasti zaměstnanosti v souladu s existujícími právními předpisy, které zakazují diskriminaci z důvodu pohlaví.

Zájemci mohou předkládat projekty samostatně nebo v partnerství. Pro žadatele a partnery platí stejné podmínky. Oprávněným žadatelem jsou fyzické i právnické osoby se sídlem v ČR (zejména zaměstnavatelé, vzdělávací instituce a nestátní neziskové organizace), které splňují podmínky uvedené ve výzvě.

Podrobnější informace jsou k dispozici v textu výzvy na oficiálních internetových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.

Kontaktní osobou je Ing. Jan Kejzlar (jan.kejzlar@mpsv.cz), tel. 221 923 581.

Autor: Bc. Beránková Kateřina, tisk.mluv. MPSV
Zdroj: *www.noviny-mpsv.cz;Noviny MPSV


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.