http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 21.12.2004, 11:45 --- rubrika " Servis pro NNO > Granty "

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového schématu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb

Dne 17. 12. 2004 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Výzva se týká grantového schématu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb a Integrace specifických cílových skupin v rámci části opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

Odbor sociálních služeb MPSV vyhlásil následující programy podpory:

Program podpory A - Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb - je zaměřen na vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Jeho cílem je posílit jejich schopnosti a dovednosti v poskytování těch sociálních služeb, které umožní jejich uživatelům, aby se opět začlenili do běžného života a na trh práce.

Program podpory B - Integrace specifických cílových skupin - v jeho rámci je možné čerpat prostředky na sociální služby určené specifickým cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby opouštějící výkon trestu nebo výchovné zařízení pro mládež, etnické menšiny a osoby bez přístřeší), vzdělávání příslušníků specifických cílových skupin a na speciální poradenské služby s cílem zapojení těchto skupin obyvatel do běžného života společnosti a na trh práce.

Zájemci mohou předkládat projekty samostatně nebo v partnerství. Pro žadatele a partnery platí stejné podmínky. Oprávněným žadatelem je veřejná nebo právnická osoba se sídlem v ČR, která splňuje podmínky uvedené ve výzvě.

Žádosti o finanční podporu bude MPSV přijímat od 3.1.2005. Termín vyprší 11.3.2005 v 16:00 hodin.

Podrobnější informace jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.

Veškeré dotazy týkající se vyhlášené výzvy můžou organizace zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu soc.integrace_esf@mpsv.cz.

Autor: Bc. Kateřina Beránková, tisk. mluv. MPSV
Zdroj: *www.noviny-mpsv.cz;Noviny MPSV


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.