http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 08.12.2003, 11:24 --- rubrika " Volný čas "

Sochy mohou vytvářet i nevidomí

Nevidomý sochař - toto slovní spojení může znít pro spoustu lidí jako utopie, ale nevidomí a slabozrací mohou tvořit stejně jako jejich zdraví kolegové-výtvarníci. Snaží se o to výtvarník a pedagog Štěpán Axman. V Tasově na Vysočině učí ve Výukovém centru hmatového modelování svou sochařskou techniku hmatového modelování. Je určena slabozrakým a nevidomým výtvarníkům, ale také mentálně postiženým. Jejich práce jsou k vidění v olomoucké Galerii U Mloka.

* Jak byste přiblížil techniku hmatového modelování?

Je to nový způsob práce pro nevidomé a mentálně postižené, který je založen na hmatové matematice. Nevidomý má předem vymodelovaný hliněný základ lebky, po jejímž obvodu má k dispozici záchytné hmatové body. Díky nim se může zrakově postižený po povrchu lebky dobře orientovat. Nevidomý začíná u detailu, například u otvoru pro ústa, a postupně se dopracovává k celku. Největší klad této techniky je v tom, že nevidomý může pracovat bez jakékoli asistence.

* Je tato výtvarná technika náročná také pro učitele, kteří by se jí chtěli věnovat?

Učitel se musí nejprve naučit pracovat úplně stejně jako nevidomí. Kromě toho je nutné, aby rozlišoval mezi tím, zda je jeho budoucí žák nevidomý od narození, nebo přišel o zrak později. Lidé, kteří nevidí od narození, totiž nemají vizuální paměť.

* Do jaké míry mohou být práce nevidomých čitelné pro ně samotné?

Lidé, kteří nevidí již od narození, si postupně vytvářejí při práci s hlínou jakousi hmatovou paměť. Pomocí hlíny a rukou jsou potom schopni ukládat do paměti realitu, kterou poznali skrze své prsty. Nevidomí, kteří oslepli během života, vizuální paměť mají a při výtvarné práci čerpají z toho, co si pamatují.

* Jak reagují na vaši techniku jiní odborníci?

Většinou jsou toho názoru, že jedinec, který je od narození nevidomý, se není schopen výtvarně vyjadřovat. V tom spočíval první konflikt. Odborníci, kteří nesledovali soustavně práce našich nevidomých výtvarníků, ani nemusí rozeznat jejich nejlepší díla od prací vidících autorů. Práce nevidomých jsou totiž po umělecké stránce stejně hodnotné. Nevidomí musí samozřejmě zvládat řemeslnou techniku modelování. Výtvarné cítění je však naučit nemůžeme, to musí mít v sobě.

Autor: Radek Václavík
Zdroj: Mladá fronta Dnes


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2022 Veleta, o.s.