http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 20.11.2003, 00:02 --- rubrika " Servis pro NNO > Vzdělávání "

Seminář: Stres a jeho zvládání

SPOLEČNOST PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACI, František KOZÁK (organizátor) pořádá seminář, který je určen především pracovníkům působících v oblastech sociální práce - domovy důchodců, penziony, domovy s pečovatelskou službou, sociální pracovníci v nemocnicích, pracovníci poraden a pod.

Seminář je zaměřen na zvládání situací při jednání s klienty v uvedené oblasti.

Program semináře:Přednáší: Mgr. Zuzana Slováčková - psycholog
Dalibor Vobořil, Ph.D. - psycholog


Místo konání: Brno - hotel Slávia
Solniční 15/17


Datum konání: 4.12.2003

Hodina: od 9:50h - 10:00 h prezence
od 10:00h vlastní seminář - závěr semináře cca 14:00 hPoplatek za seminář 1.250,- Kč/osoba (občerstvení)
Poplatek podle počtu účastníků uhradí vysílající organizace převodním příkazem současně s odesláním přihlášky. Daňový doklad obdržíte na semináři.

Přijetí přihlášky písemně nepotvrzujeme. Při neúčasti se poplatek nevrací!.


Přihlášky zasílejte do 26.11.2003. Po uzávěrce přihlášek možno ve výjimečných případech domluvit účast telefonicky na čísle 603253649. Z důvodu obsahu semináře je počet účastníků limitován na 25 osob. Přihlášku je možno kopírovat.

Kontakt:
Návrší Svobody 27
623 00 Brno
Telefon: 420 603253649
e-mail: fkozak@volny.cz

Zdroj: Vlastní zpráva


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2023 Veleta, o.s.