http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 27.05.2003, 00:08 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy pořádá další kurzy

Škola občanské iniciativy je projekt zaměřený na aktivní lidi, kteří mají zájem ovlivňovat život okolo sebe a rádi by k tomu získali patřičné vědomosti a dovednosti. Škola probíhá formou víkendových seminářů či letního soustředění. Účastníci zde mohou získat základní znalosti spojené s chodem neziskové organizace od jejího založení, přes získávání peněz či účetnictví, až po plánování akcí a vedení kampaní. Významnou složkou seminářů je nejen předávání a výměna informací, názorů a zkušeností, ale také vzájemná podpora a motivace lidí, kteří chtějí měnit sebe i svět kolem sebe k lepšímu.

Hlavním organizátorem a koordinátorem úspěšného projektu je již čtvrtým rokem Hnutí DUHA. Záštitu nad Školou převzal Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu ČR. Projekt podporuje Evropská unie prostřednictvím NROS.

Aktuální nabídka seminářů:

Na každý seminář je připraven informační list shrnující základní informace týkající se daného tématu. Škola občanské iniciativy dále nabízí účastníkům možnost týdenních vzdělávacích pobytů - stáží - ve fungujících organizacích dle jejich zájmu a možnost individuálních konzultací konkrétních problémů. Začátečníci mají příležitost získat drobný finanční příspěvek na svou činnost prostřednictvím grantového kola Školy pro začátečníky.

Z ohlasů účastníků:

"Teoretická část práce s médii byla velmi rychlá a hutná a od propisek se nám jen kouřilo. Tyto informace se určitě budou ještě hodit, ale v této chvíli si odnáším nejvíce zážitků ze simulované tiskové konference… Lektoři průběžně komentovali naše výstupy, a tak jsme si mohli uvědomit, jak nereagovat na provokativní a hloupé otázky a jak naopak odpovídat na kameru celou větou apod."

Simona, seminář o práci s médii

"Po úvodní teorii přišla na řadu praxe, kde se nasbírané znalosti zúročily. Vytvořili jsme v pracovních skupinách fiktivní účetnictví občanského sdružení a pak si zahráli na finanční úřad a zkontrolovali, jak vedla účetnictví jiná skupina."

Martin, seminář o účetnictví neziskových organizací

"Organizátorům se podařilo vybrat z velké řady zájemců hodně zajímavou skupinu. Jednotliví lidé se zabývají pestrými aktivitami - od snahy oživit zájem o historii přes hájení zájmů a práv vozíčkářů, homosexuálů až po ekologii, obecná práva lidí, práva menšin či zvířat. Odjíždím unavený, ale spokojený. A nejen já…"

Libor, seminář o základech fungování neziskového sektoru


Máte-li zájem o další informace či přihlášku, pište na adresu:

ŠOI, Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno či e-mail: soi@hnutiduha.cz
tel. 05/45 21 44 31, fax. 05/45 21 44 29
Bližší informace získáte na www.hnutiduha.cz
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2003, pro Letní ŠOI 15. června 2003Autor: Jana Tomečková
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí DUHA


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2024 Veleta, o.s.