http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 06.05.2003, 00:02 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 23. (Vedení kampaní)

Teorie vedení kampaní

Tato kapitola by vám měla sloužit jako návod k dobrému naplánování kampaně. Pokusíme se vám tedy dát několik rad, co je třeba si před zahájením kampaně dobře promyslet, abyste později nebyli nepříjemně zaskočeni.

Východiska

Dříve než začneme plánovat, co vše bychom rádi změnili, je třeba dobře znát současný stav věcí, zjístit základní informace o problému. Máme-li tedy jasno v tom, jaké oblasti bychom se chtěli věnovat (např. odpadové hospodářství obce, dopravní situace v regionu, postavení tělesně postižených v našem městě apod.), je třeba si udělat podrobnou analýzu stávající situace v dané oblasti. Hledáme odpovědi především na následující otázky:To vše a možná někdy i více je třeba vědět před tím, než se skutečně pustíte do plánování vaší kampaně.

Cíle

Správné stanovení cílů je klíčovým bodem přípravné fáze každé kampaně. Z hlediska časového rozeznáváme tři druhy cílů:Ať již budeme vybírat kterýkoliv z těchto druhů cílů, vždy je třeba mít na paměti, že cíl musí být vždy měřitelný a reálně dosažitelný.

Měřitelností rozumíme to, že z jeho formulace musí být jasné jak poznáme, že cíl byl opravdu splněn, resp., že existuje způsob, jak poznat, že se nám cíle opravdu podařilo dosáhnout. Proto není možné cíl formulovat např. takto: Změnit postoj veřejnosti.

Reálnou dosažitelností cíle míníme jeho stanovení tak, aby vůbec bylo možné očekávat, že v dohledné době několika let jej bude možné dosáhnout. Proto nelze cíl stanovit např. takto: Prosadit, aby všichni obyvatelé ČR třídili svůj domovní odpad. Vždy se totiž najde někdo, kdo třeba uzákoněnou povinnost poruší. Takový cíl tedy nemůže být nikdy naplněn.

Dobře stanovené cíle mohou být např. tyto:

Dlouhodobé:
Střednědobé:Krátkodobé:


Autor: Jan Piňos, Martin Ander, Milan Štefanec
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí DUHA


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2023 Veleta, o.s.