http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 15.04.2003, 00:19 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 18. (Účetníctví)

Jak platit za práci

I v neziskové organizaci založené na práci dobrovolníků se dříve či později objeví potřeba někomu za jeho mimořádné usílí zaplatit. Také člověk zcela oddaný myšlenkám dobrovolnictví nakonec musí jíst, alespoň trochu.

Splnění formalit k proplacení odměny příležitostnému brigádníkovi není obtížné - lze využít dohody o provedení práce. Splnění všech fromalit pro vznik skutečného pracovního poměru je o poznání složitější.

Jedna forma je pro všechny níže uvedené způsoby "zaměstnávání" lidí společná - pokud ještě nejste na finančním úřadě registrován k placení srážkové daně a daně z příjmu ze závislé činnosti, zaregistrujte se nyní. Pracovník finančního úřadu vám při registraci oznámí čísla bankovních účtů, na které budete příslušné daně odvádět.

Dohody o provedení práce

Jsou nejjednodušší možností, jak zaplatit brigádníka. Ještě před zahájením práce byste spolu měli dohodu písemně uzavřít - lze k tomu využít tiskopis "Dohoda o provedení práce", který zakoupíte v papírnictví. Pokud budete takové dohody uzavírat častěji, určitě se vyplatí vytvořit si vlastní formulář v počítači.

Co všechno musí dohoda obsahovat?


Pozor! Jedna organizace může v průběhu roku s jedním člověkem uzavřít několik dohod o provedení práce, celkový rozsah však nesmí překročit sto hodin! Je tedy možné uzavřít pět dohod po dvaceti hodinách, nikoliv však jednu dohodu na 120 hodin.

Pro stanovení výše odměny nepletí žádná pravidla. Bude ovšem nanejvýš podezřelé, pokud někomu za úklid kanceláře nabídnete tisíc korun na hodinu.

Před proplacením odměny musíte spočítat výši daně. Z odměn do 3 000 Kč se platí srážková daň ve výši 15%. Jestliže tedy celková výše odměny je 2 600 Kč, srážková daň bude činit 390 Kč. Z odměn nad 3 000 Kč (do 18 200 Kč) se platí záloha na daň ve výši 20%, z odměny 4 000 Kč to tedy bude 800 Kč.

Jaký je rozdíl mezi srážkovou daní a zálohou na daň


Autor: Petr Vozák
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí Duha


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.