http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 25.03.2003, 10:50 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 12. (Účetníctví)

Faktury

Podobně jako paragon či daňový doklad, i fakturu vystavuje dodavatel zboží či služby. Faktura dokonce může být (a také často je) daňovým dokladem. Přesto se s ní zachází jinak než s paragonem. Proč? Faktura je dokladem, který zpravidla přesně popisuje, co nakupujete, ale sama o sobě není dokladem o tom, že byl nákup skutečně zaplacen. Přijetím faktury vzniká závazek vůči dodavateli, který zanikne až jejím zaplacením - což se někdy stane ve stejné chvíli, jindy až o měsíc později. O faktuře se proto účtuje jako o závazku, nikoliv jako o výdaji z pokladny či účtu.

Faktury jsou tedy samostatným typem účetního dokladu - dokladem o závazku. Každou přijatou fakturu je vhodné opatřit textem "Přijato dne DD.MM.RRRR, podpis XY".

Faktury lze nejen přijímat od dodavatelů, ale také vydávat. Vydaná faktura je rovněž účetním dokladem, a to o pohledávce (dokladem o tom, že vám někdo má dát nějaké peníze). Začínající organizace zpravidla faktury pouze přijímá. Bude-li přesto potřebovat vystavit fakturu (prodáte například někomu publikace, které jste vydali), můžete použít tiskopis faktury zakoupený v papírnictví. Příjmy, které obdržíte za vystavenou fakturu, jsou ale téměř ve všech případech zdanitelnými příjmy (viz níže).

Pokud fakturu hradíte v hotovosti, budete od dodavatele potřebovat ještě doklad o jejím zaplacení - stvrzenku, paragon. Toto potvrzení se použije jako součást výdajového pokladního dokladu. Pokud fakturu uhradíte převodem, bude dokladem o zaplacení výpis z bankovního účtu.

Potvrzení o zaplacení v hotovosti nemusí být na samostatném dokladu, může být i součástí faktury, ale musí to na ní být výslovně uvedeno (dodavatel nemusí vystavovat fakturu a ještě potvrzení, stačí do faktury vepsat "uhrazeno v hotovosti dne DD.MM.RRRR, podpis XY"). V takovém případě můžeme fakturu zaúčtovat jako normální paragon.

Na obr. 5 je ukázka došlé faktury - lze z ní poznat, že:Obr. 5 - ukázka faktury

obrázek faktury


Autor: Petr Vozák
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí DUHA


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.