http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 13.03.2003, 15:58 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 9. (Účetníctví)

Základem dobrého účetníctví je dobrý doklad

Základní pojmy

Má-li organizace nějaké peníze, má je z hlediska účetnictví buď na účtu (který si zřídila v bance), nebo v pokladně. Pojem pokladna přitom zahrnuje cokoliv od metrákového trezoru po krabičku od čaje - praktické provedení záleží jen na vkusu a rozumu. Čili: když má organizace peníze v hotovosti, má je vždy v pokladně.

Pokud změníte stav peněz na účtu či v pokladně, musíte k takové změně mít účetní doklad. Účetní doklad zhotovujete sami. Účetnímu dokladu, který popisuje výdej peněz z poklady, se říká výdajový pokladní doklad. Jak se říká dokladu popisujícímu příjem peněz do pokladny? Příjmový pokladní doklad.

Na první poslech velmi podobně zní pojem daňový doklad. Daňový doklad stejně jako paragon, stvrzenka a podobné (na názvu nezáleží, záleží na obsahu), je dokladem o zaplacení, který vydává dodavatel zboží, či služby. Sám o sobě není účetním dokladem, ale je důležitým podkladem pro vyhotovení účetního dokladu.

Daňové doklady, paragony, účtenky

Aby skutečně byly dobrým podkladem pro vyhotovení daňových dokladů, musí obsahovat:


Musí na paragonu být razítko? Nemusí, potřebné údaje by mohly být natištěny či napsány rukou. Přesto doporučujeme vždy razítko od prodávajícího vyžadovat.

Musí být na paragonu uvedena DPH? Nemusí. Některé nadace ji však vyžadují, proto je vždy lepší nechat si vystavit daňový doklad (což není nic jiného než paragon s uvedenou daní).

Pozor! Jako doklad nestačí stvrzenka napsaná přes kopírák, alespoň podpis musí být originální.

Pozor! Ještě jednou zdůrazňujeme - doklady vystavené nekonkrétně na knihy, potraviny či předplatné odmítejte a žádejte rozepsání jednotlivých položek s uvedením přesnějšího názvu (potravina "rohlík", kniha "Až na dno blahobytu").

Pozor! Dostatečným dokladem například o zaplacení předplatného není ústřižek složenky nebo výpis z účtu - ani na jednom není totiž napsáno, za co byly peníze vydány. V takovýchto případech si musíte od dodavatele vyžádat fakturu, která platbu vysvětlí.

Obr. 1 - paragon se všemi potřebnými údaji

Výdajové pokladní doklady

Jsou asi nejběžnějším typem cestovních dokladů. Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, musí mít všechny účetní doklady tyto náležitosti:

  1. označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad,

  2. popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, nevyplývá-li z účetního dokladu alespoň nepřímo,

  3. peněžní částku nebo údaj o množství a ceně,)

  4. datum vyhotovení účetního dokladu,

  5. datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem podle písmene d),

  6. podpis osoby odpovědné za jeho zaúčtování; tyto podpisy lze nahradit jiným průkazným způsobem.


Záleží jen na vás, jakým způsobem se rozhodnete doplnit paragony o další údaje předepsané zákonem tak, aby se staly platnými výdajovými pokladními doklady. V praxi se osvědčil následující postup:Obr. 2 - ukázka výdajového pokladního dokladu vzniklého z paragonu na obr. 1.
Autor: Petr Vozák
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí DUHA


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.