http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 11.03.2003, 00:01 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 8. (Účetníctví)

2. Co všechno musí dělat účetní

Každá organizace musí vést účetnictví, potřebuje proto i svého účetního - velká organizace profesionála na celý úvazek, malá organizace dobrovolníka ochotného naučit se základům účetnictví. Oba, i když každý na jiné úrovni, pak musí:Uvedli jsme nejběžnější činnosti, které má na starosti účetní a které vyplývají ze zákonů. O většině z nich pojednává tento seriál. Vzhledem k omezenému rozsahu však nemůže být pojednání vyčerpávající. Měl by poskytnout dostatečné informace do začátku účetním - dobrovolníkům u malých organizací, které nepodnikají a nemají zaměstnance. Seriál se sice zabývá i podnikáním a účtováním odměn za práci, pro dostatečné zvládnutí těchto oblastí však doporučujeme i další literaturu, která je v příslušných kapitolách zmíněna. Seriál se nezabývá problematikou účetní uzávěrky - hledejte ji v další literatuře nebo za zpracování uzávěrky zaplaťte daňovým poradcům.

3. Než začneme účtovat

Ze všeho nejdříve musí organizace formálně vzniknout


  1. Jako úplně nová organizace. V tomto případě je třeba registrovat sdružení a jeho stanovy u Ministerstva vnitra ČR.

  2. Jako základní článek již existující zastřešující organizace. V tomto případě se postupuje podle stanov dané organizace - nový článek zpravidla dostane potvrzení o své existenci (někdy časově omezenou licenci) od svého ústředí.


Hned poté se organizace zaregistruje na Českém statistickém úřadě

alespoň pokud má právní subjektivitu. Právní subjektivitu má každá organizace registrovaná přímo Ministerstvem vnitra a ty základní články organizací, u kterých to vyplývá ze stanov, což je naprostá většina. Pokud nemáte právní subjektivitu, neregistrujete se na statistickém úřadě a také nevedete samotné účetnictví.

Český statistický úřad organizaci zapíše do rejstříku a přidělí ji identifikační číslo organizace - IČO.

Nyní je čas založit účet v bance

I v případě, že zatím nemáte skoro žádné peníze. Povinnost mít bankovní účet sice nevyplývá z žádného zákona, ale jeho existenci stejně bude vyžadovat většina nadací, dárců i finanční úřad.

Banky vyžadují počáteční vklad na účet ve výši zpravidla několika tisíc korun. Pokud organizace zatím nemá žádné peníze, jistě ji členové půjčí nebo poskytnou dar. Půjčku i dar je však nutno zaúčtovat.

Zaregistrujte se na příslušném finančním úřadě

Každá nově vzniklá organizace se musí zaregistrovat k placení daně z příjmů právnických osob (i když zatím nemá žádné zdanitelné příjmy). V případě, že počítáte s přijetím zaměstnanců či brigádníků, přihlaste se také k placení záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti a k placení srážkové daně.

Autor: Petr Vozák
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí DUHA


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.