http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 04.03.2003, 00:03 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 5. (Vystupování na veřejnosti)

Je velmi pravděpodobné, že při své práci v neziskové sféře budete postaveni před nutnost vystoupení na veřejnosti. Dostanete možnost své myšlenky, nápady, svůj projekt ústně prezentovat před větší skupinou lidí, na veřejnosti. Spíše menšině lidí tato povinnost nedělá žádný problém a cítí se při ni jako ryba ve vodě. Na následujících řádcích byste měli najít několik užitečných tipů na to, jak se na vystoupení připravit tak, abyste zaujali, přesvědčili a získali posluchače na svou stranu.

Klíčová a zásadní je samozřejmě příprava - chcete-li při svém vystoupení uspět, musíte se na něj připravit. Jak taková příprava plánovaného vystoupení vypadá?

 1. cíl sdělení - nejprve byste se měli zamyslet nad tím, co je cílem vašeho vystoupení - jde o informování posluchačů o určitém problému, či o jejich přesvědčení a získání na svou stranu? Tyto cíle musí být stanoveny co nejkonkrétněji a celé vystoupení dále plánujte podle toho, jaký je váš cíl.

 2. Téma, obsah sdělení - měli byste být schopni vaše téma vtělit do jedné věty, která se pak stane hlavní myšlenkou sdělení, vaším poselstvím.

 3. Klíčové myšlenky - výzkumy ukazují, že lidé jsou schopni pojmout jen určité množství základních informací při jednom ústním projevu. Při plánování svého vystoupení s tímto omezením počítejte a stanovte si, které myšlenky chcete, aby si vaší posluchači zapamatovali. Poznamenejte si tyto myšlenky, zhodnoťte, zamýšlejte se nad nimi a po té si stanovte tři až sedm takových klíčových myšlenek.

 4. Posluchači - pozornost byste při plánování svého vystoupení měli věnovat také svému posluchačstvu - kdo jsou vaší posluchači, jaké hodnoty vyznávají, jaké jsou jejich postoje, jaké mají potřeby, jsou staří, mladí, jsou to muži, ženy apod. Přizpůsobte své vystoupení auditoriu.

 5. Čas - zjistěte si, kolik času na své vystoupení máte, a dobře si jej časově rozvrhněte.

 6. Osnova - vytvořte si osnovu svého vystoupení. Je účelné, abyste na úvod posluchače seznámili s tím, o čem budete mluvit, a na závěr shrnuli, o čem jste mluvili.

 7. Jazyková rozmanitost - rozšiřujte svou slovní zásobu čtením dobrých autorů, zjístěte, které slova používáte při řeči příliš často, a snažte se je nahrazovat jinými výrazy, naučte se vyjadřovat se přesně, používejte jednoznačné a přesné výrazy. Ve své řeči střídejte krátké a dlouhé věty.

 8. Pomůcky - při svém vystoupení samozřejmě můžete využívat různých pomůcek, audiovizuálních prostředků apod. sloužících ke zpestření a zpřehlednění vašeho vystoupení. Také jejich přípravě je třeba věnovat pozornost. Naučte se ovládat, dohlédněte na to, aby byly profesionálně připraveny a souvisely s tématem.

 9. Procvičování a zkoušení - máte-li své vystoupeni promyšleno a připraveno, je nutné si jej nacvičit, několikrát nanečisto vyzkoušet.

 10. Otázky - připravte se na otázky, které vám posluchači mohou po vyslechnutí klást, pokuste se předvídat, na co by se mohli ptát, připravte se na ty nepříjemné a nesnadné otázky, tak abyste nebyli zaskočeni.

 11. Vaše osoba - pozornost při přípravě věnujte také své gestikulaci a další neverbální komunikace, dbejte na to, abyste byli vhodně oblečeni a upraveni.

Autor: Jan Halász, Martina Tesařová, Eva Navrát
Zdroj: Hnutí Duha


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.