http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 21.01.2003, 15:32 --- rubrika " Pomůcky "

Jak postupovat při vyřizování poukazu na pomůcku hrazenou VZP

Všechny pomůcky hrazené VZP je třeba, aby je předepsal lékař. Většinou se musí jednat o odborného lékaře, nejčaštěji to bývá ortoped nebo neurolog. Tento předpis se předepisuje na speciální formulář VZP nazvaný POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU.

Po té mohou nastat dva případy, u kterých se totiž postup trochu mění, záleží totiž na tom, jestli předepsaná pomůcka podléhá schválení revizního lékaře nebo ne. Pomůcky jež nepodléhají schválení praktického lékaře jsou zpravidla levnější než 1 000 Kč.

POMŮCKA PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE

Jestliže vám lékař předepíše pomůcku podlehající schválení revizního lékaře, vypíše pro vás ještě jeden formulář VZP nazvaný ŽÁDANKA O ZVÝŠENÍ ÚHRADY a zašlé je reviznímu lékaři VZP, do jehož oblasti spadá.

Pokud revizní lékař vyplní jak poukaz, tak žádanku, lze pak poukaz zaslat přímo pojištěnci. Jestliže však revizní lékař vyplní pouze žádanku, pak je nezbytné, aby lékař, který pomůcku předepsal vyplnil do poukazu stanovisko revizního lékaře podle žádanky a sám to potvrdil podpisem a razítkem.

POMŮCKA NEPODLÉHA SCHVÁLENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE

Jestliže předepsaná pomůcka nepřesahuje cenu 1 000 Kč, tak lékař, který pomůcku předepisuje vyplní pouze poukaz a předá jej přímo pacientovi.

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ POUKAZU NA ELEKTRICKÝ VOZÍK

Postup při vyřizování poukazu na elektrický vozík je trochu složitější, protože jej musí schválit odborná komise VZP. Ještě před tím než tato odborná komise poukaz posoudí, je třeba splnit následující podmínky.

Lékař předepisující elektrický vozík musí spolu s dalšími odbornými lékaři potvrdit formulář VZP FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU. Vyjádření od psychologa, že je pacient schopen pohybovat se na elektrickém invalidním vozíku. U nezletilých pacientů je třeba přiložit prohlášení zákonných zástupců, že jsou zodpovědni za jeho bezpečnost i za bezpečnost ostatních účastníku silničního provozu dle zákona 12/1997 Sb.. V případě předepsání elektrického invalidního vozíku v kombinaci s nějakým chronickým onemocněním je třeba vyjádření příslušného odborného lékaře. Součásti žádosti je i vyjádření očního lékaře, že je pojištěnec schopen účastnit se silničního provozu.

K takto vyplněnému formuláři se musí vyjádřit revizní lékař, který ji zašle na ÚP VZP, OLPZT. Žádost je následně posouzená odbornou komisí, jež pak písemně informuje pojištěnce. Pokud bude vyplnění formuláře neúplné, bude navrácen k doplnění.V případě schválení odbornou komisí předpisující lékař vystaví poukaz, který je následně předán dodavateli vozíku.

Autor: Libor Gino Doležal
Zdroj: Vlastní zpráva


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2024 Veleta, o.s.