http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 29.11.2002, 15:37 --- rubrika " Servis pro NNO > Granty "

Granty pro Jížní Moravu

BRNO - Vítězné projekty programu Regionální granty pro jižní Moravu vyhlásila ve středu v Brně Nadace Eurotel. Jejich nositelé získají celkem 1,2 miliónu korun. První cenu - finanční podporu ve výši 450 000 korun - získal projekt horažďovického sdružení Pes pomůže, které hodlá zajistit speciálně vycvičené asistenční psy pro děti z jižní Moravy, upoutané na vozíček. Druhou cenu - 350 000 korun - získalo sdružení Piafa z Vyškova za projekt Canisterapie - pomoc dětem se sociálními, zdravotními a komunikačními problémy. Třetí cenu ve výši 300 000 korun udělila nadace společnosti Spondea při Českém červeném kříži v Brně za projekt Centra pro týrané, zneužité a ohrožené děti. Získané prostředky budou použity na poskytnutí ubytování a zajištění lékařské, psychologické a odborné péče těmto dětem. Pohybové studio Cyranovy boty z Brna získalo pro svůj projekt Cesta do země Ze mě 50 000 korun k rozvíjení komunikace mládeže se zdravotním postižením s ostatními vrstevníky. Pátou cenu rovněž ve výši 50 000 korun získalo Středisko rané péče Brno na pobytový kurs pro rodiny dětí raného věku s těžkým zrakovým postižením. Jak informovala Jitka Háková, manažerka Nadace Eurotel, do nadačního programu Regionální granty 2002 se přihlásilo 311 organizací z celé republiky, z jižní Moravy přišlo 32 projektů. Celkem předá nadace neziskovým organizacím v letošním roce 9,6 miliónu korun.

Autor: (jac)
Zdroj: Právo


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.