Dnes je Pátek, 14. června 2024, svátek má Roland
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech zákonů

 
Oblasti

01. Obecně
02. Důchody
03. Příspěvky
04. Sociální služby
05. Telefonní stanice
06. Vzdělávání
07. Zaměstnávání
08. Podnikání
09. Daňové úlevy
10. Bydlení
11. Bariéry
12. Správní řízení
13. Pošta
14. Poradny
15. Působnost orgánů
16. Vzorová podání
 
Nejčtenější zákony


 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 6171
 
Webinfo


 
 

Aktuálně
 Důchody  >> 
( 06.11.2007 )
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění.
zákon 40/2000 Sb. - Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti
 
18.10.2002, 14:37 - oblast " 03. Příspěvky > Jednotlivá témata "
11. Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

Právní úprava

VYHLÁŠKA č. 182/1991 Sb.

§ 31

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

(1) Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, uvedeným v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně podle přílohy č. 3, která je součástí této vyhlášky.

(2) Vzory průkazů mimořádných výhod jsou uvedeny v příloze č. 8, která je součástí této vyhlášky; průkaz je obdélníkového tvaru o rozměrech 75 mm a 105 mm, je zhotoven z kartonu. Fotografie je přelepována destrukční hologramovou samolepkou, která je 13 mm široká a 30 mm dlouhá; samolepka obsahuje potisk písmeny TP, ZTP nebo ZTP/P. Fotografie pro vydání průkazu mimořádných výhod má rozměry 35 x 45 mm, odpovídá současné podobě občana, zobrazuje občana v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm.

POZNÁMKY:

 1. Podle čl. XV zákona č. 360/99 Sb., skončí platnost průkazů vydaných před 1. červencem 2000, nejpozději dnem 31. 12. 2001.
 2. Za vystavení průkazu se vybírá správní poplatek jehož výše činí 30 Kč za vydání originálu a 50 Kč za vystavení duplikátu.
Mimořádné výhody jsou podle závažnosti postižení rozděleny do třech stupňů. jejich obsah uvádí příloha č. 3, vyhlášky č. 182/1992 Sb., v platném znění.

Mimořádné výhody I. stupně spočívající:

 1. v nároku na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích
 2. v nároku na přednost při osobním projednávání věci, s výjimkou nákupu v obchodech, obstarávání placených služeb a vyšetření a ošetření ve zdravotnických zařízení.
Mimořádné výhody II. stupně zahrnující:

 1. výhody I. stupně
 2. nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji městské hromadné dopravy
 3. slevu ve výši 75% jízdného ve 2.třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní dopravě a slevu ve výši 62% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
Mimořádné výhody III. stupně zahrnující:

 1. výhody I. a II. stupně
 2. nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v místní i dálkové přepravě
 3. u nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.
Dále může být poživatelům výhod II. a III. stupně poskytnuta sleva ve výši 50% vstupného na kulturní a sportovní podniky.

O přiznání mimořádných výhod rozhoduje na žádost okresní úřad po posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem. Poživatelé výhod II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně mají nárok na vydání označení O1 od okresního úřadu. Toto označení je opravňuje stát na místech, kde je podle právního předpisu nebo místní úpravy stání zakázáno, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Vozidla s označením 01 mohou vjíždět i na místa označené dodatkovou tabulí s nápisem "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha" a na místa, se zákazovou značkou s dodatkovými tabulemi "Mimo zásobování", př. "Mimo dopravní obsluhu".

CSZP vystavuje doporučení pro jednotlivé ÚMČ na vyhrazené parkovací stání v městě Brně i jeho prodloužení, disponuje smlouvou s Českým TELECOMEM a.s., která opravňuje vydat doporučení týkající se slevy (je odpuštěn paušální poplatek na nájem koncového telefonního zařízení, či na nájem speciálního koncového telefonního zařízení) držitelům:
 1. průkazu ZTP/P
 2. průkazu ZTP na úplnou či praktickou hluchotu
 3. jakýkoli stupeň bezmocnosti k důchodu (částečná, převážná, úplná)
Magistrát města Brna poskytuje příspěvky na provoz motorového vozidla, na zakoupení motorového vozidla, na individuální dopravu. Úřad městské části - odbor sociální poskytuje různé příspěvky týkající se zdravotně postižených - na bydlení, na provoz telefonní účastnické stanice - podmínka: sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům nebo občanům starším 70 let a žijícím osaměle, příspěvek občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační či jiné pomůcky (200,- Kč měsíčně) a na vybrané pomůcky přispívá až do výše 100% (polohovací zařízení do postele, motorový vozík pro invalidy, individuální úpravy automobilu, bezdrátový telefon,nájezdové lyžiny pro vozíčkáře atd.), příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči sociálně potřebným občanům, na úpravu bytu či jednorázové příspěvky (peněžité a věcné dávky) - dle potřeby.

Toto oprávnění vyplývá z ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Z ustanovení § 15 vyhlášky č. 30/2001, odst. 2 a 3 dále vyplývá, že vozidla s označením O1 mohou vjíždět i na místa označená dodatkovou tabulku s nápisem "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha" a na místa, se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "mimo zásobování", příp. "mimo dopravní obsluhu". Přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně je zohledňováno i daňovými a poplatkovými předpisy, bližší podrobnosti jsou uvedeny v příslušných pasážích.

Zpet ZpětTisk upravit pro tisk

Copyright © 2000-2024 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie