Dnes je Pondělí, 17. května 2021, svátek má Přemysl
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech článků
pouze ve zvolené rubrice

 
Rubriky

Akce
Auto-moto
Bariéry
Bydlení
Finance
Internet
Inzerce
Jak na to
Legislativa
Literatura
Média
Názory
O nás
Politika
Pomůcky
Poradna
Příběhy nevidomých
Rozhovory
Servis pro NNO
Služby
Sport
Stalo se
Volný čas
Vzdělávání
Zajímavosti
Zaměstnávání
Zdraví
 
Nejčtenější články

 
Naposledy přidané

 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 1219
 
Webinfo


 

07.08.2006, 09:22 - rubrika " Akce "
Středočeský kraj odstraňuje ochranná lůžka

Podpora poskytovatelů ve Středočeském kraji při odstraňování opatření omezujících pohyb osob.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Ve Středočeském kraji již od loňského roku probíhají rozsáhlé aktivity, které směřují ke zlepšení kvality života uživatelů a poskytovaných sociálních služeb v zařízeních zřizovaných krajem. Jednou z nich je projekt "Podpora poskytovatelů ve Středočeském kraji při odstraňování opatření omezujících pohyb osob", který začal vloni na podzim za přispění finančních zdrojů Phare 2003 RLZ a státního rozpočtu České republiky.

Realizovaný projekt je jednou z odpovědí na bouřlivou diskusi o používání klecových a síťových lůžek v zařízeních sociální péče, která v nedávné době v naší společnosti proběhla. Cílem projektu se stalo postupné odstranění klecových a síťových lůžek v zařízeních zřizovaných Středočeským krajem a humanizace života klientů, vůči kterým bylo nebo je restriktivní opatření klecovými či síťovými lůžky uplatňováno.

Východiskem projektu byla zkušenost, že "zrušení" klecového nebo síťového lůžka nespočívá jen v jeho mechanickém odstranění, ale že je zároveň potřeba vytvořit i nové životní podmínky pro klienta a pracovníky, kteří o něj pečují. Proto se součástí projektu staly vzdělávací semináře, zážitková cvičení a supervize právě pro pracovníky ústavů. Důležitou podmínkou (a zpravidla zpočátku naprosto nezbytnou) pro zajištění kvalitnějšího života bez klecí a sítí je možnost individuální péče. Zajištění této podmínky však v praxi naráží na nedostatek pracovníků. Proto byl do projektu zařazen experiment - s vybranými klienty, vůči kterým byla dlouhodobě používána restrikce formou klecového či síťového lůžka, začali po dobu tří měsíců pracovat vyškolení osobní asistenti. Výstupy projektu ukázaly, že takové opatření ve všech případech vedlo k výraznému zkvalitnění života klientů. Uspokojení řady potřeb těchto klientů prostřednictvím individuálního přístupu vedlo k rozvoji jejich dovedností, samostatnosti, psychické stabilitě a větší spokojenosti.

Výsledky projektu však ukazují, že ani "pouhé" navýšení počtu pracovníků není univerzálním klíčem k řešením problematiky restriktivních opatření a situace lidí, vůči nimž jsou používána. Projekt mj. ukázal, že je zapotřebí:

- Řešit otázku potřeby soukromí klientů (při ubytování i při denních činnostech).
- Zvýšit připravenost pracovníků rozumět specifickým potřebám klienta.
- Posílit schopnost pracovníků na tyto potřeby pružně a konstruktivně reagovat.
- Propojovat způsob poskytování podpory s běžným způsobem života.
- Mužského personálu.
- Supervize jako nezbytná forma podpory týmů.

Zkušenosti ukazují, že proces odstraňování restriktivních opatření klecovými a síťovými lůžky negativně ovlivňuje: nedostatek prostoru a soukromí v zařízení, nevhodná kombinace cílových skupin uživatelů, nedostatek pracovníků, neschopnost či neochota pracovníků přebírat vlastní zodpovědnost, neefektivně organizovaná práce, nízká odborná připravenost pracovníků a managementu, nízká iniciativa managementu a nevýrazné prosazování změn.

Naopak - řešení situace klientů v klecových a síťových lůžkách a pracovních týmů, které se o ně starají, dosáhlo nejrychlejších výsledků v organizacích:

- Které řídí odborně způsobilý, aktivní a tvůrčí management.
- Kde existuje týmová práce.
- Kde si pracovní tým dokáže uvědomovat skutečné potřeby klienta a flexibilně reagovat.

Ukazuje se, že při odstraňování restriktivních opatření je nutné vycházet z potřeb klienta. To však vedle individualizace přístupu a navýšení pracovníků přináší i nutnost dalších změn v organizacích: zřízení jednolůžkových pokojů a alternativních způsobů bydlení, zajištění přiměřeného počtu obyvatel v obývaném prostoru, reorganizaci práce v zařízení, zajištění mužského prvku v pracovních týmech, průběžnou podporu a vzdělávání personálu, plánování rozvoje služeb, efektivní kontrolu.

Středočeský kraj se zavázal převzít realizaci výstupů projektu a navázat další podporou k humanizaci služeb. Proto bude osobní asistence i nadále pokračovat všude tam, kde se osvědčila a kde nabídnutých podmínek organizace dokázaly aktivně a tvůrčím způsobem využít. Zároveň kraj plánuje na podporu odstraňování restriktivních opatření ochrannými lůžky další investice.

Jak se v tomto cíli Středočeskému kraji daří snad nejlépe dosvědčí následující údaj: k 12. 3. 2004 bylo v zařízeních zřizovaných Středočeským krajem evidováno 87 klecových a síťových lůžek; k 1. 6. 2006 se tento počet snížil na 3. Proces odstraňování klecových a síťových lůžek v zařízeních sociálních služeb Středočeského kraje je mimořádnou příležitostí - odbornou, organizační i lidskou výzvou. Výzvou pro zřizovatele, management a pracovní týmy poskytovatelů. Výzvou, která již nyní přináší konkrétní odpovědi.

Autor: Mgr. Romana Kulichová, Mgr. Martin Haicl
Zdroj: e-Informační bulletin SKOK
Zpet ZpětTisk upravit pro tisk
 
Komentáře ke článku
Infoposel.cz nezodpovídá za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo smazat ty příspěvky, které budou obsahovat vulgární výrazy nebo poškozovat dobré jméno tohoto webu.
 
Žádné.
 
Jaký je Váš názor?

 
Do pole "kontrolní kód" opište prosím číslo z následujícího obrázku
kontrolní kód

Kontrolní kód :

Copyright © 2000-2021 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie