Dnes je Neděle, 1. října 2023, svátek má Jeroným
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech článků
pouze ve zvolené rubrice

 
Rubriky

Akce
Auto-moto
Bariéry
Bydlení
Finance
Internet
Inzerce
Jak na to
Legislativa
Literatura
Média
Názory
O nás
Politika
Pomůcky
Poradna
Příběhy nevidomých
Rozhovory
Servis pro NNO
Služby
Sport
Stalo se
Volný čas
Cestování
Divadlo BARKA
Kam na dovolenou
Zábava
Vzdělávání
Zajímavosti
Zaměstnávání
Zdraví
 
Nejčtenější články

 
Naposledy přidané

 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 4517
 
Webinfo


 

29.08.2002, 14:04 - rubrika " Volný čas "
Velký vůz - akce a kursy pro veřejnost v roce 2002

Sdružení pro rozvoj osobnosti Velký vůz
Akce a kursy pro veřejnost v roce 2002:

z Expedice Karpathia aneb Karpatské hry

13. - 22. září | Rumunsko | věk 20 + | 1950 Kč

Motto: Příroda se vás neptá, nestará se o vaše přání ani o to, líbí-li se vám její zákony nebo nelíbí. Musíte ji brát takovou, jaká je, se všemi důsledky. Dostojevskij

Na nohou pohorky, ne zádech bágl a před Tebou cesta vzhůru……..

Akce vychází z myšlenky, že příroda nám poskytuje nejen možnost poznat ji samotnou, ale také skrze situace, před které nás staví, dospět k vlastnímu sebepoznání.10-ti denní pouť po rumunských Karpatech se tedy v mžiku může proměnit v pouť po pohoří vlastní duše.

Na cestu poskytujeme zkušené průvodce, kteří se postarají o to, aby ses ani na jedné z cest neztratil(a). Nutný je dobrý zdravotní stav!

66 hodin

25. - 28. říjen | Střední a Jižní Čechy | 400 Kč

Prožij 66 hodin s maximální intenzitou, skoro bez zastavení a na jeden dech.

Akce je jednou velkou misí, jejímž cílem je překonání sebe samého. Setkáš se na ní s dlouhým pochodem či klusem, se slaňováním, překonáváním řeky, spaním v seníku nebo na autobusové zastávce… setkáš se na ní ale především s lidmi, kteří se nebojí jít vstříc dobrodružství a přesně vědí, že se jim vrátí právě tolik, kolik budou ochotni dát.

Možná pak budeš mít pocit, že jsi prožil(a) 66 dní. Nutný je dobrý zdravotní stav!

Most přes půlnoc

27.12. 2002 - 1.1. 2003 | místo tajné | 1000 - 1600 Kč

Určité okamžiky v roce se stávají předěly se symbolickými významy. Pro jeden takový okamžik jsme se rozhodli vystavět most a poodhalit trochu jeho symboliku a mystérium.

Nabízíme vám ho k přechodu u jednoho období do druhého.

Již tradičně na do poslední chvíle utajovaném místě připravujeme silvestrovské setkání s možností zamyšlení se nad uplynulým a smysluplným vykročením do nového. Na tuto cestu zveme nejen ty, kteří se s námi při předchozích akcích již setkali, ale všechny, kdo pro ni naleznou chuť a odvahu. Cena a místo budou včas upřesněny.
Na akce a kursy se lze přihlásit osobně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím on-line formuláře na níže uvedené adrese a telefonních číslech. Je nutné uvést název kursu, Vaše plné jméno, věk a kontaktní adresu, popř. telefon.*

Po obdržení přihlášky Vám zašleme podrobné informace k danému kursu a způsobu úhrady jeho ceny.

Při výběru účastníků postupujeme obecně podle pravidla: Kdo dříve zaplatí, je do akce zařazen, přičemž se snažíme o vyrovnaný počet mužů a dívek. Sdružení si však zároveň vyhrazuje právo upřednostnit "nové" zájemce před těmi, kteří se již v minulosti některé z našich akcí zúčastnili.

V případě odhlášení se po zaplacení účtujeme následující stornopoplatky: do 7 dnů před začátkem akce 50% ceny, poté zaplacená částka propadá.

V návaznosti na zaměření akce je nutno poskytnout organizátorovi informace o veškerých zdravotních omezeních a fyzických nebo psychických problémech.


Všeobecné Informace:

Uvedené akce jsou otevřeny široké veřejnosti bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání atp. Pokud není uvedeno jinak, jsou koncipované pro věkovou skupinu od 16-ti let výše a případné výjimky je nutno konzultovat s naší kanceláří.

Akce označené symbolem z jsou expediční, kde lze očekávat větší míru "nepohodlí", všechny ostatní akce se uskuteční ve zděném vytápěném objektu se standardním typem ubytování a plnou penzí.

Cena kursu zahrnuje náklady spojené s ubytováním a stravováním, náklady na potřebný materiál, přípravu a organizaci kursu a jeho lektorského vedení.**

Všichni lektoři a organizátoři působí na akcích dobrovolně a tato činnost pro ně není zdrojem obživy. Na akcích se podílejí proto, že je to baví.

* Veškeré osobní údaje, které při přihlášení uvedete (včetně informací o zdravotním stavu), budou sloužit výhradně potřebám sdružení Velký Vůz a Oáza 99 a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Po skončení kursu lze zažádat o jejich vyřazení z naší evidence.

** Cena expedičních akcí (symbol z) nezahrnuje stravování; zároveň také odpadají náklady na ubytování. (Cena akce "Drsné hory" zahrnuje pouze ubytování a program.

Adresy a Kontakty:

Velký vůz,
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1

Tel: 02 – 24102362 (040 – 6303657)

velkyvuz@adam.cz, http://velkyvuz.adam.cz
oaza@adam.cz, http://oaza99.adam.cz


O nás a našich akcích:

Velký vůz je občanské sdružení pro rozvoj osobnost. Sdružení vzniklo v únoru 2000, ve své činnosti však navazuje na aktivity občanských sdružení Oáza 99 a Elixír 94. Někteří lektoři a organizátoři Velkého vozu mají s pořádáním akcí v oblasti rozvoje osobnosti více než desetileté zkušenosti.

Hlavní náplní činnosti sdružení je pořádání víkendových, krátkodobých i dlouhodobých akcí a kursů, na kterých se snažíme vytvořit prostor ke hře, tvorbě, zamyšlení i konfrontaci a nabídnout netradiční a neopakovatelné, tak trochu bláznivé zážitky. Tím předkládáme účastníkům poněkud neobvyklý způsob vzdělávání a prožití volného času, kdy účastníci zároveň mají možnost dozvědět se něco o sobě, o druhých, o světě kolem sebe, kdy mají možnost srovnávat své představy, pocity a názory se svým okolím.

Program akcí vychází z přesvědčení, že člověk dokáže daleko více, než si sám myslí, a naší snahou je lidem toto poznání zprostředkovat. Věříme v sílu týmu, ve schopnost lidí se vzájemně podpořit a doplňovat a vytvořit tak novou kvalitu vztahů jako zdroje osobních úspěchů. Snažíme se vést účastníky k otevřenému přístupu k lidem a ke světu, k přijímání nahodilých podnětů jako výzvy, k využívání spontaneity a tvořivosti, k práci s emocemi, k zpochybňování standardních konceptů, k hledání nových cest a řešení. Věříme v lidskou spolupráci a kooperaci, věříme, že je možno uzavírat takové dohody, aby z nich měli prospěch nejenom všichni jejich aktéři, ale i okolí. Tato naše přesvědčení se pokoušíme předat účastníkům našich akcí a kursů.

Sdružení se hlásí k tradicím kritického a humanistického myšlení, k holystickému, celostnímu a komplexnímu pohledu na svět, k odkazům moderny a postmoderny. Domníváme se, že intelektový rozvoj člověka musí být úzce spjat s rozvojem emočním a sociálním. Na našich akcích se pokoušíme účastníkům nabídnout cesty, jak poznávat a zároveň citlivě vnímat sebe, druhé i svět, jak povzbuzovat duševní i fyzické síly a předcházet psychickým, sociálním a dalším selháním.

Akce a kursy jsou postaveny na principu, že, chce.li člověk dobře poznat druhé, své okolí a svět, musí nejprve dobře poznat sám sebe. Tak, jak se vztahujeme k sobě, tak se zároveň vztahujeme ke světu, svět je vždy takový, jak se na něj díváme, jak jej chceme vidět. Pokoušíme se proto na našich akcích a kursech zprostředkovat nové pohledy, opustit zaběhnuté stereotypy, hledat netradiční řešení.

Metodou, kterou na akcích a kursech používáme, je ve většině případů hra. Hra jako prostředek poznání, jako způsob rozvoje dovedností, postojů, znalostí, získávání prožitků a zkušeností. Jelikož prostředí hry poskytuje dostatečné bezpečí, dovoluje účastníkům experimentovat, zkoušet nové možnosti, neobvyklé postupy, dovoluje i dělat chyby a učit se z nich. Program akcí čerpá z principů zážitkové pedagogiky, která říká, že nejlépe se člověk učí, získává zkušenosti, pokud je přímo prožije, pokud je s nimi osobně konfrontován. Prostředí hry vytváří dostatek prostoru pro prožití nejrůznějších zážitků a jejich zpracování. Umožňuje zdolávat nejrůznější překážky, posunuje osobní hranice, posiluje zdravé sebevědomí, iniciuje zájem o hlubší poznávání. Ve hře je možno řešit náročné úkoly, rozvíjet kreativitu, zkoušet si týmovou spolupráci, komunikační a sociální dovednosti, sociální cítění a další vlastnosti, jež jsou potřebné v každodenním životě.

Důležitou součástí programů a kursů nejsou jen vlastní aktivity, ale také jejich reflexe. V reflexi účastníci získávají další šanci vyjádřit , co při aktivitách zažili, jak se cítili, co si uvědomovali. Své pohledy a názory mohou konfrontovat s pohledy a názory druhých lidí, uvědomovat si různost a barevnost těchto názorů a pohledů. Reflexe tak slouží nejen k zobecnění zážitků získaných při hře (aktivitě) a k zamyšlení, jak tyto zážitky využít v reálném životě, ale také jako způsob učení se vzájemné tolerance a úcty.

Program akcí je zpravidla málo strukturovaný a dává účastníkům prostor k vlastním nápadům a aktivitám, časté jsou i různá překvapení, změny, či reakce na momentální situace a podněty. Při hrách, sportech a aktivitách nám nejde jen o vítězství, ale především o aktivní zapojení účastníka, o jeho prožitky, názory, či dojmy. Obecně lze konstatovat, že vždy usilujeme o bezpečné a přátelské prostředí, o pozitivní dopad akce na každého účastníka a rozvoj jeho osobnosti. Je však třeba počítat s jistou dávkou akceptovatelného rizika, určitým nepohodlím (občas spíme na karimatkách, ve spacáku, v tělocvičnách, stanech, či pod širým nebem, někdy si sami vaříme), s nutností vlastního přispění do programu, či s programem do pozdních nočních hodin. Účastnickou odměnou může být silný a neopakovatelný zážitek, či získání klíče ode dveří vedoucích do míst duše, které jsou ve všedním životě často opomíjeny, a mnohdy skoro nenávratně zapomenuty v návalu povinností, starostí, práce či nejrůznějších stereotypů. Zůstává pak vždy na účastnících, jak s těmito zážitky naloží, jak moc ony dveře otevřou a jak daleko vstoupí. Sdružení Velký vůz nechce nabízet jediné správné cesty a přesvědčovat o své pravdě. Naopak lektoři a organizátoři mají sklon k hledání skrytých souvislostí a významů, k bourání standardních konceptů, k pochybnostem a neustálým otázkám.

Akce Velkého vozu jsou tak určeny především lidem, kteří si chtějí a dokáží hrát, kteří umí vystoupit z běžného světa, kteří se neberou příliš vážně, kteří za jednotlivými aktivitami hledají další souvislosti a kteří dokáží strpět i drobná nepohodlí.

Každá akce, kterou pořádáme, je menším, či větším dobrodružstvím, kdy záleží na každém účastníkovi, lektorovi, organizátorovi, jaká bude její výsledná podoba. Veškeré aktivity a techniky, které používáme, jsou postaveny tak, aby je zvládli i lidé, kteří s nimi nemají žádné předchozí zkušenosti.
Zpet ZpětTisk upravit pro tisk

Copyright © 2000-2023 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie