Dnes je Pondělí, 17. května 2021, svátek má Přemysl
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech článků
pouze ve zvolené rubrice

 
Rubriky

Akce
Auto-moto
Bariéry
Bydlení
Finance
Internet
Inzerce
Jak na to
Legislativa
Literatura
Média
Názory
O nás
Politika
Pomůcky
Poradna
Příběhy nevidomých
Rozhovory
Servis pro NNO
Granty
Škola občanské iniciat...
Vzdělávání
Služby
Sport
Stalo se
Volný čas
Vzdělávání
Zajímavosti
Zaměstnávání
Zdraví
 
Nejčtenější články

 
Naposledy přidané

 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 1219
 
Webinfo


 

06.01.2003, 15:52 - rubrika " Servis pro NNO > Vzdělávání "
Nabídka tréninkových a vzdělávacích programů pro 1. pololetí roku 2003

Vám přináší celkem 3 kurzy.
Všechny programy jsou osvědčenými vzdělávacími moduly, postavenými na promyšleném a předchozími běhy ověřeném propojení teoretického vzdělávání a praktického tréninku, který současně nabízí i vlastní sebezkušenost s předkládanými přístupy a metodikami.

Věříme, že Vás některý z nich zaujme a že Vám, případně někomu z Vašich kolegů, můžeme právě touto cestou zprostředkovat příležitost k dalšímu odbornému a profesionálnímu růstu.

Těšíme se na setkání s Vámi a/nebo s Vašimi kolegy v některém z programů:


Cesta k profesionálnímu pomáhání

7. běh osvědčeného programu, který vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřen na rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů, zejm.:
 • na posílení vlastního vědomí profesionální identity (role),
 • na získání praktických dovedností ve vedení konstruktivistického rozhovoru (rozhovoru orientovaného na hledání a rozvíjení řešení problému klienta s maximálním využitím jeho přirozených osobních zdrojů)
 • a na rozvoj dovedností reflektování procesu pomáhání a své pozice v něm.
Program je rozložen do 3 dvoudenních setkání o 20 výukových hodinách.

Cesta k profesionálnímu pomáhání 2.

Nadstavbový vzdělávací a tréninkový program, kterým si absolventi programu "Cesta k profesionálnímu pomáhání" rozšíří své vzdělání o specifická témata a další praktický trénink, tedy v souhrnu s předchozím - již absolvovaným programem - na výslednou úroveň, která jim umožní získat o s v ě d č e n í   o    r e k v a l i f i k a c i pro práci "Pracovníka pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných".

Program je rozložen do 2 dvoudenních setkání o 20 výukových hodinách.

Rekvalifikační kurz: "Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných"

15. běh komplexního vzdělávacího a tréninkového programu, jehož absolvováním získají pracovníci teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné jak pro přímou efektivní práci s klienty, tak i pro spolupráci s kolegy v rámci pracovního týmu. To jim umožní získat (kromě znalostí a dovedností) o s v ě d č e n í    o   r e k v a l i f i k a c i pro práci "Pracovníka pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných".

Program je rozložen do 4 třídenních setkání o 25 výukových hodinách.

Zaujal-li Vás některý z programů, nahlédněte, prosím, dále do podrobných informací o jednotlivých programech.

Těšíme se na případné setkání s Vámi a na další spolupráci, ať již na poli profesionálního vzdělávání či při jiné příležitosti.

Za lektorský tým V&T institutu SPAS Praha

MUDr. František Matuška


Vzdělávací a tréninkový program

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU POMÁHÁNÍ

Charakteristika vzdělávacího a tréninkového programu

Program vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřen na rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů, zejm.:
 • na posílení vlastního vědomí profesionální identity (role),
 • na získání praktických dovedností ve vedení konstruktivistického rozhovoru (rozhovoru orientovaného na hledání a rozvíjení řešení problému klienta s maximálním využitím jeho přirozených osobních zdrojů)
 • a na rozvoj dovedností reflektování procesu pomáhání a své pozice v něm.

  Program je členěn do 3 částí, jejichž obsahy se vzájemně prolínají. Základní tematizace jednotlivých bloků je:

  1. část: "PROFESIONÁLNÍ IDENTITA"

  Dvoudenní seminář nabízí účastníkům pomoc a podporu směřující k vyjasnění jejich profesionální role (jejich možností a limitů), jejich místa v instituci, ve které pracují, a v širší (např. regionální) síti pomáhajících služeb. Umožní frekventantům, aby si jasněji definovali co, jak a pro koho mohou v rámci své profese nabídnout. Absolvování semináře profesionálům napomůže rozvinout jejich profesionální sebejistotu a pocit, že jsou "lidmi na svých místech".

  2. část: "ROZHOVOREM K ŘEŠENÍ"

  Dvoudenní pracovní seminář věnovaný rozvoji dovedností efektivní komunikace s klientem (teorie a praxe vedení rozhovoru zaměřeného na řešení problému).

  3. část: "REFLEXE A SEBEREFLEXE"

  Dvoudenní seminář rozvíjející dovednosti získané v předchozích dvou blocích je navíc zaměřen na rozvoj schopnosti a dovedností uvědomovat si (reflektovat) sám sebe, své chování (jeho účinnost a užitečnost) v procesu pomáhání.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, psychoterapeuti, poradci, sociální pracovníci, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace aj.)

Lektor a odborný garant programu

MUDr. František MATUŠKA

Rozsah a harmonogram programu

60 hodin vzdělávání a praktického výcviku, dělených do 3 dvoudenních výcvikových setkání po 20 vyučovacích hodinách, realizovaných v harmonogramu:

Čtvrtek 10.00 - 19.00 hodin (10 vyučovacích hodin s polední pauzou)
Pátek 09.00 - 18.00 hodin (10 vyučovacích hodin s polední pauzou)


Termíny výcvikových setkání

1. setkání: 23. - 24. 1. 2003
2. setkání: 6. - 7. 3. 2003
3. setkání: 20. - 21. 3. 2003

Místo konání programu

SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Počet účastníků v programu

Optimální počet účastníků je 6 - 12 osob, max. pak 14 osob v jednom výcvikovém běhu.

Cena a způsob platby kurzovného

Základní cena za program je 4.800,- Kč / osobu (při jednorázové platbě), kurzovné je též možné hradit formou tří postupných splátek za jednotlivá setkání v platbách realizovaných vždy před příslušným setkáním v ceně 3 x 1.700,- Kč / osobu (výsledná cena programu v této "splátkové variantě" je tedy 5.100,- Kč).

Kurzovné je možné hradit buď přímou platbou při zahájení programu nebo bankovním převodem platby na účet vedený u České spořitelny pod číslem 7945349 / 0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo u samoplátců, př. číslo faktury u plátců - institucí (vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování Vašich pracovníků na program).

Přihlášky

Zájemci o program se mohou přihlásit buď písemně na adrese: MUDr. František MATUŠKA, SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady nebo emailem: fr.matuska@quick.cz (přihlášky, prosím, formou běžného dopisu s udáním jména a příjmení, příp. titulu, účastníka, jeho data narození, instituce, pro niž pracuje, zvolený způsob platby, tj. též příp. vyžádání faktury - pak uveďte také IČO a adresu sídla instituce).

Nadstavbový vzdělávací, tréninkový a supervizní program

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU POMÁHÁNÍ 2.

Program je určen absolventům 60 hodinového kurzu "Cesta k profesionálnímu pomáhání" (dříve nabízený též pod názvem "Cesta k profesionalitě"), kteří mají zájem rozšířit své vzdělání a dovednosti o témata patřící do oblasti psychosociální rehabilitace a získat tak o s v ě d č e n í     o    r e k v a l i f i k a c i pro profesi:

Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných

Držitel akreditace MŠMT ČR č.j. 27 742/2001/25/411
MUDr. František MATUŠKA, Vzdělávání a trénink pomáhajících profesionálů, IČO: 6741 0278, Máchova 23, 120 00 Praha 2

Charakteristika vzdělávacího a tréninkového programu

Základní program "Cesta k profesionálnímu pomáhání", tedy prvých 60 hodin vzdělávání a tréninku, které již máte za sebou, vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřen na rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů, zejm.:
 • na posílení vlastního vědomí profesionální identity (role),
 • na získání praktických dovedností ve vedení konstruktivistického rozhovoru (rozhovoru orientovaného na hledání a rozvíjení řešení problému klienta s maximálním využitím jeho přirozených osobních zdrojů)
 • a na rozvoj dovedností reflektování procesu pomáhání a své pozice v něm.
Program "Cesta k profesionálnímu pomáhání II.", který je nadstavbovým 40 hodinovým vzdělávacím modulem zčásti navazuje na témata základního programu, která v něm budou dále rozvíjena (práce s klientem - vedení rozhovoru, reflektování aj.), a zčásti pak přináší témata nová, odpovídající požadavkům rekvalifikačního vzdělávání (viz seznam tématických okruhů kurzu níže).

Lektorský tým programu

MUDr. František MATUŠKA - odborný garant programu
 • Psychiatr, psychoterapeut a rodinný terapeut, supervizor rozvoje komunitních pomáhajících služeb, lektor vzdělávacích, tréninkových a rozvojových programů, týmový a individuální kouč
 • Vzdělání a výcviky: Atestace v oboru psychiatrie II. stupně (IPVZ Praha, 2000), Funkční specializace v systematické psychoterapii (IPVZ Praha 1999), Psychoanalyticky orientovaná psychoterapie (ČSPAP Praha, 1998), Ericksonovská komunikační hypnotická a nehypnotická psychoterapie (Institut M.H.Ericksona Brno, 1999), Systemická terapie (ISZ Praha, 1999), Komunitní péče o duševně nemocné (LIEN/Phare & FOKUS Praha, 2000)
 • Praxe: psychiatrická a psychoterapeutická: PL Dobřany (1993 - 94), DPS "Ondřejov" Praha (1994 - 2001), FOKUS Praha (1994 - 2001), RIAPS Praha (1995 - 98), Centrum HERMÉS Praha (1998 - 2001), SPAS Praha; lektorská: TVS FOKUS (1998 - 2001), EXTIMA Praha (2001), V&T institut SPAS Praha (2000 - dosud), ISZ Praha (2001 - dosud); supervizní: supervize rozvoje týmové spolupráce a práce s klienty v řadě institucí (FOKUS Praha, POHODA Praha, AGAPÉ Krupka, MENS SANA Ostrava, OCH Uherský Brod, tým soc. odd. pražské Židovské obce)
 • Orientuje se na témata: systémy péče o dlouhodobě duševně nemocné, psychiatrická problematika dlouhodobě duševně nemocných, psychoterapie jako proces osobního růstu a psychoterapeutické přístupy, vedení pomáhajícího (konstruktivního) rozhovoru zaměřeného na řešení, psychosociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných, individuální plánování osobního rozvoje, rozvoj systému komunitních služeb, význam a možnosti supervize v procesu pomáhání, koučování týmů i vedoucích pracovníků pomáhajících institucí

Mgr. Klára TRÁVNÍČKOVÁ
Mgr. Václav MATUŠKA
Bc. Jana POMAJZLOVÁ

Organizační harmonogram programu

Výcviková skupina bude pracovat v počtu 8 - 12 účastníků.
40 vyučovacích hodin programu "Cesta k profesionálnímu pomáhání II." je rozděleno do dvou dvoudenních bloků po 20 vyučovacích hodinách, které proběhnou v termínech:

1. blok: 30. 4. - 1. 5. 2003 (středa a čtvrtek) - (teoretické vzdělávání a praktický trénink komunikačních dovedností)
2. blok: 19. - 20. 6. 2003 (čtvrtek a pátek) - (supervizní práce s kasuistikami a závěrečný test z teorie)

Harmonogram jednotlivých bloků:

1. den: 10.00 - 19.00 hodin (10 vyučovacích hodin s polední pauzou)
2. den: 09.00 - 18.00 hodin (10 vyučovacích hodin s polední pauzou)

Místo konání:

SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Cena a způsob platby kurzovného:

Základní cena za program je 3.200,- Kč / osobu (při jednorázové platbě), kurzovné je též možné hradit formou dvou postupných splátek za jednotlivá setkání v platbách realizovaných vždy před příslušným setkáním v ceně 2 x 1.700,- Kč / osobu (výsledná cena programu v této "splátkové variantě" je tedy 3.400,- Kč).
Kurzovné je možné hradit buď přímou platbou při zahájení programu nebo bankovním převodem platby na účet vedený u České spořitelny pod číslem 7945349 / 0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo u samoplátců, př. číslo faktury u plátců - institucí (vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování Vašich pracovníků na program).

Přihlášky:

Zájemci o program se mohou přihlásit buď písemně na adrese: MUDr. František MATUŠKA, SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady nebo emailem: fr.matuska@quick.cz (přihlášky, prosím, formou běžného dopisu s udáním jména a příjmení, příp. titulu, účastníka, jeho data narození, instituce, pro niž pracuje, zvolený způsob platby, tj. též příp. vyžádání faktury - pak uveďte také IČO a adresu sídla instituce).

Seznam tématických okruhů kurzu CKPP 2. a jejich rámcové časové rozložení

1. blok (20 hodin)

Úvod do psychiatrické problematiky (2 výukové hodiny)
 • terminologické minimum psychiatrické terminologie nezbytné pro komunikaci s odborníky
 • etické otázky s psychiatrií spojené a jejich význam pro profesi resocializačního pracovníka
 • orientační přehled základních diagnóz, jejich vznik (stresový model duševní poruchy), projevy, možnosti intervencí (vymezení hranic pojmů: léčba, rhb, resocializace), prognózy, prevence relapsu aj.
 • komplexní přístup k problematice duševně nemocných či tělesně, smyslově nebo mentálně handicapovaných osob, vymezení působnosti resocializačního pracovníka ve vztahu k dalším profesionálům a jejich intervencím
 • základní orientace v oblasti psychoterapie z hlediska jednotlivých přístupů (škol), pst techniky, pst výcviky
Resocializace a rehabilitace (pracovní a sociální) a principy komunitní péče (4 výukové hodiny)
 • základní principy resocializačního (rehabilitačního) procesu
 • definice pracovní a sociální rehabilitace a její vymezení vůči léčbě (terapii) a léčebné rehabilitaci
 • "klíče k moci" - spolupodíl klienta na procesu resocializace
 • individuální rehabilitační (resocializační) plán - tj. plán procesu rozvoje klienta
 • oblasti působení resocializačních pracovníků
  • pracovní rehabilitace (trénink směřující ke znovunabytí pracovních dovedností) - jednotlivé moduly pracovní rehabilitace, téma: rehabilitace versus byznys (etika versus ekonomika) v procesu pracovní rehabilitace
  • sociální rehabilitace (trénink směřující ke znovunabytí sociálních dovedností) - rhb dovedností sebeobsluhy, rhb dovedností bydlení, rhb "volného času"
 • principy komunitní péče
  • síť psychosociálních služeb a jejich vztahy, case management
Komunikační témata a téma vztahu "pomáhající profesionál - klient" (8 výukových hodin)
 • zásady vedení konstruktivního rozhovoru (rozhovor směřující k řešení problému klienta)
  • principy "vedení" a "provázení" klienta, dilema "kontroly" a "pomáhání" v praxi pomáhajícího, ptát se (být zvídavý, naslouchat) či radit (být "chytrý", mluvit)
 • profesionalita versus "nadšenectví" (intuitivní pomáhání)
 • vztah pomáhající profesionál (resocializační pracovník) - klient, hranice v tomto vztahu a jeho dynamika v průběhu resocializačního procesu (od závislosti na pomoci ke svobodě volby)
 • kontrakt (dohoda o procesu resocializace), stížnost - objednávka - cíl - zakázka /kontrakt/ - řešení
 • práce s konfliktem, s emočně citlivými tématy
 • neverbální komunikace
Práce s rodinou a spolupráce s rodinnými příslušníky handicapovaných (2 výukové hodiny)
 • jednorázové rozhovory s rodinou (rodinná setkání)
 • skupinové programy pro rodinné příslušníky vedené profesionály, edukativní programy
 • rodinná terapie
Základní orientace v problematice krizové intervence (2 výukové hodiny)
 • psychotická krize, suicidální klient, akutní úzkost, agresivní klient, depresivní klient
Psychohygiena terapeuta (2 výukových hodin)
 • relaxace a regenerace vlastních sil
 • tým a týmová práce
 • supervize a jiné formy podpůrných konzultací - kontrola versus pomoc, možnosti a formy (intervize, supervize, Balintovské skupiny)

2. blok (20 hodin)

Závěrečný test z teorie a práce s kasuistikami frekventantů (20 výukových hodin)
 • zpracování závěrečného písemného testu z teorie (souhrn teoretických poznatků získaných v kurzech "Cesta k profesionálnímu pomáhání" a Cesta k profesionálnímu pomáhání II.")
 • presentace vlastní kasuistiky a její obhajoba ve výcvikové skupině a před lektory - rozvíjí sebereflexi a dovednosti společného reflektování práce s klienty v týmu (supervizní seminář)
Vzdělávací a tréninkový program - rekvalifikační kurz

PRACOVNÍK PRO RESOCIALIZACI OSOB DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH, TĚLESNĚ, SMYSLOVĚ A MENTÁLNĚ HANDICAPOVANÝCH (NEZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK)

Kurz je akreditován jako rekvalifikační program, akreditace MŠMT udělena dne 25. 10. 2001 pod č. 27742/2001/25/411 podle vyhl. č. 21/1991 Sb., ve znění vyhl. č. 324/1992 Sb. Držitelem akreditace pro realizaci programu a vydávání příslušného osvědčení o rekvalifikaci je odborný garant a lektor kurzu - MUDr. František MATUŠKA.

Charakteristika vzdělávacího a tréninkového programu

V současné době v nabídce vzdělávání je stávající program jedním z mála programů, jež nabízejí možnost uceleného vzdělání a tréninku pro střední kádry v oblasti psychosociálních služeb. Vzhledem k tomu, že se nabídka psychosociálních služeb určených dlouhodobě duševně nemocným a tělesně, smyslově a mentálně handicapovaným občanům rozšířila a řada těchto služeb se přesunula též mimo lůžková zařízení, vznikla u nás nová profese - resocializační pracovník. Jedná se o pracovníky různých rehabilitačních zařízení od chráněných dílen, chráněných bydlení, po denní centra a sociální kluby, ale i resocializační pracovníky v PL a psychiatrických klinikách a pracovníky sociální domácí péče či ÚSP aj.

Statut této profese je postaven v souladu s pojetím Evropské unie Occupational Therapists. Cílem je doplněním a zkvalitněním vzdělání zaměstnanců rehabilitace docílit posílení statutu profese resocializačního pracovníka v psychosociálních službách.

Cíle programu

Cílem tohoto komplexního vzdělávacího, tréninkového a zážitkového programu je nabídnout profesionálům, kteří pracují s nezdravotními (tj. psychosociálními) problémy duševně nemocných či jinak dlouhodobě handicapovaných osob, široké spektrum informací o dané problematice (rehabilitace a resocializace dlouhodobě postižených) i o problematice oblastí souvisejících, a to nejen formou přednášek a společných diskusí, ale též formou aktivního - zážitkového - učení se a tréninku dovedností nezbytných pro přímou práci s klienty, zejména vedení rozhovoru zaměřeného na řešení problémů, dojednávání a kontraktování spolupráce a pomoci, vytváření individuálních plánů rozvoje apod. Součástí programu je též práce s konkrétními případy (kasuistikami z praxe frekventantů) a reflexe jejich profesionálního rozvoje v období trvání kurzu se zaměřením na praktické využívání v kurzu získaných poznatků a dovedností a na rozvoj dovedností reflexe a sebereflexe v procesu pomáhání.

Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit pracovníky v oboru resocializace a sociální a pracovní rehabilitace a rozšířit tak řadu pomáhajících profesionálů o pracovníky kvalifikované, tj. pracovníky disponující potřebnými základními vědomostmi, dovednostmi a novými poznatky z oblasti psychosociální práce a přístupu ke klientům a posílit tak váhu resocializačních profesí jejich vědomostním a dovednostním vybavením.

Cílová skupina

Kurz je určen uchazečům o zaměstnání v oblasti pomáhajících profesí či pracovníkům psychosociálních služeb nekvalifikovaným dosud pro resocializační práci s klienty (např. zdravotní sestry se zájmem o práci v nezdravotnických službách, rehabilitační pracovníci, pracovní terapeuti, pracovníci chráněných a podporovaných forem bydlení, psychoterapeuti, pracovníci psychiatrických léčeben, domovů pro seniory, ústavů sociální péče, azylových domů, pracovníci agentur domácí ošetřovatelské péče (home-care) či komunitních týmů a jiných služeb, určených pro duševně nemocné či jinak handicapované občany). Kurz je otevřen též všem dalším zájemcům o danou problematiku.

Kritéria pro výběr účastníků:

Střední vzdělání, věk 18 let a více, přijímací pohovor s účastníkem a/nebo doporuční jeho zaměstnavatele, motivace k výkonu povolání, čestné prohlášení, že zájemce o absolvování rekvalifikačního kurzu nebyl v minulosti stíhán v oblasti trestného práva.

Profil absolventa rekvalifikačního kurzu - "resocializačního pracovníka"

Absolvent rekvalifikačního kurzu by měl na bazální úrovni:
 1. rozumět činnostem používaným v rámci resocializace občanů s dlouhodobým, zejm. duševním postižením (v řemesle, či domácnosti a možnostem adaptace)
 2. být schopen komunikovat a jednat s lidmi, vést rozhovor s klienty i s participujícími profesionály
 3. odlišovat své potřeby a potřeby klienta
 4. orientovat se psychiatrii na bazální úrovni
 5. orientovat se v sociálně právní politice, umět klientovi zprostředkovat potřebné informace, případně služby
 6. orientovat se v krizové situaci, v případě potřeby umět zprostředkovat a zajistit odbornou pomoc
 7. umět plánovat klientovu sociální nebo pracovní rehabilitaci podle jeho individuálních potřeb (individuální rehabilitační plán)
 8. umět pracovat se skupinou klientů
 9. znát zdravotní a sociální síť v regionu, kde působí, mít přehled o dalších službách
 10. umět vysvětlit otázky kolem sociální a pracovní rehabilitace a resocializace svých klientů dalším osobám
 11. být schopen týmové práce, komunikace s odborníky - vysokoškoláky (lékař, psycholog apod.), předávat informace a konzultovat s nimi průběh rehabilitace a resocializace

 • Resocializační pracovník není střední zdravotnický pracovník.
 • Resocializační pracovník úzce spolupracuje s odborníky- vysokoškoláky, je součástí týmu, který zajišťuje resocializaci klienta.
 • Resocializační pracovník by měl být během své práce zajištěn podporou vysokoškoláka, balintovskou skupinou či jinou formou supervizní podpory.
 • Resocializační pracovník by měl dále pracovat na sobě formou psychosociálních výcviků a jiných forem sebevzdělání.

Kde resocializační pracovník působí:

 1. služby sociální a pracovní rehabilitace
 2. chráněná bydlení
 3. denní centra
 4. chráněné dílny
 5. domovy a ubytovny pro bezdomovce
 6. v domácnostech (domácí péče, návštěvní služba)
 7. v psychiatrické léčebně - funkce JOP-terapeut
 8. krizová centra
 9. svépomocné skupiny
Klientela resocializačních pracovníků:

 1. handicapovaní a dlouhodobě nemocní
 2. duševně postižení
 3. mentálně retardovaní
 4. mládež s problémy výchovy
 5. osoby závislé na drogách, alkoholu a pod.
 6. osoby v aktuální psychické krizi
 7. bezdomovci
 8. osoby sociálně nepřizpůsobené skupiny obyvatel ohrožené sociálními problémy
Lektor a odborný garant programu

MUDr. František MATUŠKA - odborný garant programu, Mgr. Klára TRÁVNÍČKOVÁ, Mgr. Václav MATUŠKA a Bc. Jana POMAJZLOVÁ Lektoři jsou profesionálové s bohatým multidisciplinárním záběrem (psychiatrie, psychologie, psychoterapie, sociální práce, poradenství v oblasti osobního a profesionálního rozvoje, pracovní a sociální rehabilitace, vzdělávání a trénink dospělých, rozvoj systémů péče o dlouhodobě nemocné a handicapované, supervize aj.), díky němuž nabízí široký pohled na problematiku podepřený především praktickými zkušenostmi ve všech presentovaných oblastech.

Rozsah a harmonogram programu

Kurz zahrnuje celkem 100 výukových hodin (teorie, praktický trénink, řešení modelových situací a práce s kasuistikami pod odborným vedením lektorů kurzu), dělených do 4 třídenních výcvikových setkání po 25 vyučovacích hodinách, realizovaných v harmonogramu:

Čtvrtek 10.00 - 19.00 hodin (10 vyučovacích hodin)
Pátek 09.00 - 18.00 hodin (10 vyučovacích hodin)
Sobota 09.00 - 13.30 hodin (5 vyučovacích hodin)

Termíny výcvikových setkání:

1. setkání: 10. - 12. 4. 2003
2. setkání: 24. - 26. 4. 2003
3. setkání: 22. - 24. 5. 2003
4. setkání: 5. - 7. 6. 2003

Místo konání programu:

SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, vzhledem ke kapacitě našich výcvikových prostor bude v případě vyššího počtu zájemců nežli 12 osob místo konání dle potřeb změněno a účastníkům včas oznámeno.

Počet účastníků v programu:

Optimální počet účastníků je 10 - 16 osob, max. pak 18 osob v jednom výcvikovém běhu.

Cena a způsob platby kurzovného:

Základní cena za program je 6.000,- Kč / osobu (při jednorázové platbě), kurzovné je též možné hradit formou čtyř postupných splátek za jednotlivá setkání v platbách realizovaných vždy před příslušným setkáním v ceně 4 x 1.600,- Kč / osobu (výsledná cena programu v této "splátkové variantě" je tedy 6.400,- Kč).

Kurzovné je možné hradit buď přímou platbou při zahájení programu nebo bankovním převodem platby na účet vedený u České spořitelny pod číslem 7945349 / 0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo u samoplátců, př. číslo faktury u plátců - institucí (vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování Vašich pracovníků na program).

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekvalifikační kurz, je možné se obrátit též na váš regionální úřad práce se žádostí o finanční podporu tohoto vašeho vzdělávání. Ten není povinen vám kurzovné či jeho část uhradit, ale často se dá s nimi o příspěvku, někdy i o plné úhradě, domluvit.

Přihlášky:

Zájemci o program se mohou přihlásit buď písemně na adrese: MUDr. František MATUŠKA, SPAS Praha, Máchova 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady nebo emailem: fr.matuska@quick.cz (přihlášky, prosím, formou běžného dopisu s udáním jména a příjmení, příp. titulu, účastníka, jeho data narození, instituce, pro niž pracuje, zvolený způsob platby, tj. též příp. vyžádání faktury - pak uveďte také IČO a adresu sídla instituce).

Zdroj:Vlastní zpráva
Zpet ZpětTisk upravit pro tisk
 
Komentáře ke článku
Infoposel.cz nezodpovídá za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo smazat ty příspěvky, které budou obsahovat vulgární výrazy nebo poškozovat dobré jméno tohoto webu.
 
Žádné.
 
Jaký je Váš názor?

 
Do pole "kontrolní kód" opište prosím číslo z následujícího obrázku
kontrolní kód

Kontrolní kód :

Copyright © 2000-2021 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie