http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 24.10.2007, 15:51 --- rubrika " Servis pro NNO "

Získejte peníze na boj proti diskriminaci

Výzvu, umožňující předkládat nové žádosti o finanční prostředky na sociální projekty, uveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí na konci září. Projekty mají zlepšit podmínky na trhu práce. Do konce října mají různé organizace šanci získat dotaci na některý ze svých projektů. Podmínkou je, aby projekty splňovaly kritéria určená Společenstvím EQUAL. Stěžejní v rámci celého projektu jsou takzvaná rozvojová partnerství. Tvoří je organizace, které se zabývají podobnými problémy nebo tématy souvisejícími se zaměstnaností (například diskriminací žen na pracovišti). Utvořená partnerství pak v rámci programu realizují své projekty. 'Vzhledem k tomu, že je Program EQUAL zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce, zapojené subjekty získají zkušenosti z jiných zemí EU,' říká Jiří Sezemský z ministerstva práce a sociálních věcí.

Školy, úřady i charita

Právě spolupráce mezi těmito organizacemi sponzorovaná z prostředků Evropských sociálních fondů (ESF) má přinést efektivitu a lepší výsledky jejich práce. Šanci dosáhnout na peníze mají orgány státní a veřejné správy (úřady práce, krajské úřady, města, ), školy i různé specializované vzdělávací instituce, profesní svazy, hospodářské komory, malé a střední podniky i sociální, informační, charitativní a osvětové organizace.

Dvě kola

Zatím Evropská unie spustila dvě kola financování projektů. Tato výzva EQUAL je součástí druhého kola. Dřívější projekty soustředily na vytváření nových partnerství a posléze na realizaci jejich programů. Náplní této výzvy je šíření zkušeností případně zhodnocení dopadů z již proběhlých programů. Důvodem je zpětná vazba pro organizátory a zároveň využití a šíření znalostí při projektech získaných. Hlavními tématy jsou obecné zlepšování zaměstnanosti, rozvoj podnikání, zlepšení přizpůsobivosti, rovné příležitosti pro muže a ženy nebo pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce. V druhém kole programu, které probíhá od roku 2004, bylo pro Českou republiku vyčleněno 1,4 miliardy korun, v této výzvě zbývá rozdělit 127 milionů korun. Projekty by měly skončit v říjnu 2008.

Kde můžu získat další informace?

Na oficiálních stránkách

http://www.equalcr.cz/

nebo na semináři, který pořádá ve středu 17. října 2007 společnost PricewaterhouseCoopers v Praze. Bližší informace o semináři lze nalézt na uvedené adrese v sekci Výzvy/Aktivní výzvy. Hlavním úkolem semináře je potenciální žadatele seznámit s podmínkami přidělení financí, jak je lze použít, jaká jsou kritéria při udílení dotací a jak je možné zajistit si například mezinárodní poradenství a partnerství. Dotazy lze také posílat na e- mail equal.nps@cz.pwc.com nebo volat na linku 251 152 252.

Co je EQUAL?

Iniciativa společenství EQUAL spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu (ESF) je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti. Mezi ně patří potírání diskriminace a nerovností na pracovištích. Cílem Iniciativy je podpořit příslušníky znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnáním formou vzdělávání, šíření informací o problematice a pomoci konkrétním osobám. Zde již záleží na náplni jednotlivých projektů.

Co je třeba udělat pro získání peněz na vlastní projekt?

- Vytvořit 'rozvojové partnerství'. Tedy propojit činnost dvou nebo více organizací za určitým cílem.

- Vyplnit žádost o finanční podporu a do konce října ji odeslat na určenou adresu.

- Žádost musí obsahovat popis projektu - tedy účel, finanční rozvržení, plánovanou spolupráci a podobně. Musí splňovat přesně daná kritéria (viz odkaz v dalším infoboxu).

- Získat v každé kategorii hodnocení alespoň minimální počet bodů.

Autor: PETR MÁCHA
Zdroj: Pražský deník


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2020 Veleta, o.s.