http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 19.01.2006, 10:22 --- rubrika " Bydlení "

Projekt – studie na vybudování chráněného bydlení

Vážení přátelé,

jmenuji se Ivana Rečková a jsem maminkou 18 leté hluchoslepé dcery. Současně zastávám funkci předsedkyně občanského sdružení Záblesk - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí. Toto sdružení bylo založeno v roce 2001 a jedním z jeho hlavních cílů je zabezpečení budoucnosti a životních podmínek hluchoslepých dospívajících dětí a osob se současným postižením zraku a sluchu.
Tímto dopisem se obracíme (zástupci sdružení Záblesk) na Vás jako na rodiče dospělých hluchoslepých osob nebo Vašich dospívajících hluchoslepých dětí nebo na Vás, jako osoby současně postižené zrakově a sluchově, jako na možné zájemce o chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou.

Na základě našich předchozích jednání ohledně chráněného bydlení a na základě schůze členů občanského sdružení Záblesk ze dne 17. 12. 2005 bychom Vám rádi sdělili nové informace o snaze vybudovat chráněném bydlení v České republice.
Rozhodli jsme se vypracovat projekt - studii na vybudování chráněného bydlení. Tuto studii bychom chtěli vypracovat v časovém horizontu 6 měsíců. Jejím prvotním účelem bude podat:Studie bude sloužit především jako příloha žádostí o finanční dotace (EU, MPSV, kraje, obce, soukromí donátoři, ….).

Abychom studii mohli erudovaně vypracovat, potřebujeme informace o konkrétních zájemcích a budoucích uživatelích chráněného bydlení. Proto se na Vás obracíme s dotazem, zda máte o chráněné bydlení zájem (prosíme, opravdu jen vážné zájemce) a následně o vyjádření, jaké máte očekávání a požadavky na chráněné bydlení - co všechno byste potřebovali mít v chráněném bydlení k dispozici (personální obsazení, materiální požadavky, lékařské služby, zaměstnání, další vzdělávání, volnočasové aktivity …………).

Pro lepší orientaci přikládáme dotazník, který Vám může pomoci k formulaci Vašich požadavků.

Nejsme schopni dnes nikomu říct, v jakém časovém horizontu bychom chtěli a pokud se nám to podaří, toto chráněné bydlení vybudujeme. Možná to bude rok, dva nebo i víc. Také je potřeba vzít na vědomí, že bude možná vybudováno v jiném městě, jiné lokalitě, než doposud žijete a vy budete nuceni a ochotni se "přestěhovat". Ale naší snahou bude vytvořit bydlení rodinného typu s asistencí pro 8 - 10 klientů, v lokalitě, která bude všemu potřebnému přístupná (dopravní dostupnost, větší město, dostupnost kulturního a sportovního vyžití, kvalifikovaní pracovníci apod.).

Prosíme, berte na toto sdělení zřetel, zda i za těchto podmínek se chcete a budete schopni do chráněného bydlení nastěhovat. Studie pak bude zpracovávána na KONKRÉTNÍ budoucí klienty, jejich potřeby a schopnosti.

Jak jsem již výše uvedla, dům (chráněné bydlení) bude mít určitou kapacitu. Z tohoto důvodu budou upřednostněni ti zájemci, kteří budou ochotni nastěhovat se okamžitě po zbudování bydlení. V současné době již existují zájemci o chráněné bydlení, avšak plánovaná kapacita ještě není zcela obsazena.

Prosíme, aby jste se vyjádřili co nejdříve - nejpozději do 15. 2. 2006. Také si dovolujeme upozornit, abyste se vyjádřili co nejkonkrétněji. Vaše požadavky a představy budou předány architektovi, který na jejich základě vypracuje studii projektu a orientační rozpočet investic do chráněného bydlení.

Děkujeme za urychlenou odpověď a Vaši další angažovanost v projektu chráněného bydlení pro lidi s hluchoslepotou. Chráněné bydlení nám, našim dětem a vám jen tak nikdo nevybuduje, proto se musíme snažit sami - my rodiče mladých lidí s hluchoslepotou a také samotní hluchoslepí.

Veškeré informace, které nám poskytnete budou anonymní a budou použity pouze pro potřeby zpracování studie.

Vyplněný dotazník prosím zašlete buď na adresu:

Ivana Rečková, Záblesk - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
Lubina 338, 742 21 KOPŘIVNICE

nebo elektronickou poštou na adresu:

zablesk.deafblind@seznam.cz


Autor: Ivana Rečková
Zdroj: sdružení Záblesk


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2020 Veleta, o.s.