http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 15.05.2003, 00:01 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 25. (Vedení kampaní)

Terč

Pro úspěšnou kampaň je nezbytně nutné, aby jste si zvolili správný terč svého snažení. Je-li cílem např. prosadit změnu pravidel, která umožňují vývoz českých zbraní do zemí, kde jsou používány k porušování lidských práv, je nezbytně nutné kampaň namířit na příslušného člověka, v jehož kompetenci je daná pravidla změnit. Je málo účinné atakovat instituci jako celek (vládu, ministerstvo, parlament), neboť zde se podle hesla ruka ruku myje reakce odpovědné osoby nedočkáte. Terčem vaší kampaně (petice, otevřené dopisy, prohlášení, happeningy, nenásilné přímé akce) musí být konkrétní osoba (např. ministr), na jehož přímou zodpovědnost za zneužívání českých zbraní upozorníte a po němž budete žádat nápravu. Při výběru terče je vždy vhodnější volit (pokud je to možné) osobu mediálně známou, osobu, která je na vrcholku skutečné či pomyslné hierarchie vámi řešeného problému. Snáze upoutáte pozornost na prohřešky a pochybení známého ministra navíc zvoleného jako zástupce občanů ve volbách, než na neznámého úředníka, kterého do funkce delegovala politická strana a který jen plní politická zadání.

Protivníci

Vaše kampaň v případě, že budete mít šanci na úspěch, velmi často vyvolá reakci vašich protivníků. O existenci některých jste věděli ještě před zahájením kampaně (pokud povedete kampaň proti pěstování geneticky modifikovaných plodin v ČR, je vám jasné, že se dostanete do konfliktu s firmami, které z tohoto pěstování mají zisk), někteří se objeví až v jejím průběhu (např. skupina vědců, kteří žijí z grantů velkých nadnárodních korporací zabývajících se pěstováním geneticky upravených plodin). Proti vaší snaze se mohou postavit např. poslanci ovlivněni tou či onou obchodní lobby, úředníci nechtějící se neobvyklým či kontroverzním rozhodnutím komplikovat spokojený život a v neposlední řadě vašim protivníkem mohou být i některá media hájící zájmy svého vlastníka či inzerenta, který je terčem vaší kampaně. V průběhu celé kampaně si monitorujte aktivity protivníků a dle jejich možnosti vaši kampaň ohrozit na ně reagujte. Nikdy se však nenechte vtáhnout do zbytečných sporů, které vás odvádějí od hlavního cíle vaší kampaně. Nenechte protivníky, aby udávali její směr a průběh.

Spojenci

Přehled dosavadních i potencionálních spojenců by měl být jedním ze základů dobře připravené kampaně. V jejím průběhu navíc nezapomínejte na takové aktivity, které budou okruh vašich spojenců rozšiřovat. Pomoc spojenců zahrnuje celou škálu prostředků. Spojenci mohou pomoci finančně, materiálně, odborně, personálně, ideově, mohou zaštítit aktivitu svým jménem, rozšířit koalici organizací podporujících vaši kampaň atd. Stejně jako u ostatních částí kampaně dbejte na to, aby i výběr vašich spojenců byl v souladu s cíli a východisky kampaně či celé vaší organizace (velmi snižuje vaši věrohodnost pokud se např. necháte finančně či materiálně podporovat nadnárodním ropným koncernem při vedení kampaně za zastavení globálního oteplování).

Autor: Jan Piňos, Martin Ander, Milan Štefanec
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí DUHA


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.