http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 22.04.2003, 00:29 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 20. (Účetníctví)

Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo není nic jiného než smlouva podle občanského zákoníku uzavřená mezi organizací na jedné straně a živnostníkem, soudním znalcem či umělcem na straně druhé. Velmi zjednodušuje veškerou administrativu na straně organizace - stačí jen uzavřít smlouvu a pak proplácet faktury předkládané živnostníkem jako jakékoliv jiné faktury. Podobnou smlouvu však lze uzavřít právě jen s lidmi, kteří nějakým způsobem samostatně "podnikají" - ať už jako živnostníci nebo způsobem, který nevyžaduje živnostenský list. Smlouvu o dílo ale nelze uzavřít například na sazbu publikace s člověkem, který nemá živnostenský list na podobné práce.

Přesto se mnoha organizacím zdá výhodné přimět svého pracovníka k tomu, aby si pořídil živnostenský list například na poradenskou činnost, pak s ním uzavřít smlouvu o dílo a pak mu místo mzdy proplácet faktury. Kromě zjednodušení administrativy to může přinést i finanční úsporu - živnostníci platí menší zdravotní a sociální pojištění. Má to však několik úskalí:

Autor: Petr Vozák
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí Duha


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.