Dnes je Pondělí, 28. září 2020, svátek má Václav
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech článků
pouze ve zvolené rubrice

 
Rubriky

Akce
Auto-moto
Bariéry
Bydlení
Finance
Internet
Inzerce
Jak na to
Legislativa
Literatura
Média
Názory
O nás
Politika
Pomůcky
Poradna
Příběhy nevidomých
Rozhovory
Servis pro NNO
Služby
Sport
Stalo se
Volný čas
Vzdělávání
Zajímavosti
Zaměstnávání
Zdraví
 
Nejčtenější články

 
Naposledy přidané

 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 1219
 
Webinfo


 

20.11.2009, 07:53 - rubrika " Akce "
Medical Fair 2009

Medical Fair Brno a Rehaprotex, třetí největší oborovou výstavu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví pořádanou na evropském kontinentu v rámci řetězce Medical Trade Shows by Messe Düsseldorf Group, hostilo koncem října brněnské Výstaviště.

Letošní ročník potvrdil svoji pozici největšího tuzemského setkání odborníků z mnoha oborů medicíny a zdravotní a sociální péče. Nabídl mimořádně kvalitní doprovodný program - odborná veřejnost si mohla vybrat z několika desítek mezinárodních kongresů, konferencí a seminářů, které se zaměřily především na nejnovější poznatky v klíčových zdravotnických oborech. Mezinárodních konferencí se zúčastnily české i zahraniční vědecké kapacity. V sekci zdravotnické techniky se ekonomická krize projevila meziročním poklesem účasti o 20 %. Kvalita nabídky nicméně zůstala zachována, což dokazuje více než 50 představovaných novinek. Zvýšil se počet přihlášek do soutěže Medical Fair Brno Award, v níž odborná komise vyhodnotila tři nejlepší exponáty veletrhu (podrobně o nich informovaly ZDN 43/2009). Z desítek zajímavých novinek jmenujme mobilní operační stůl Operon D 752 na elektrohydraulický pohon, umožňující polohování pracovní plochy (vystavovatel Hospital Engineering), sterilní uzavřený systém lubrikovaného močového katétru a sběrného sáčku Actreen Glys Set pro jednorázové cévkování (vystavovatel B. Braun Medical), superlehký aktivní mechanický vozík KSL s celkovou hmotností 7 kg (vystavovatel Hana Gümplová - Sivak) nebo světovou novinku ShockMaster 500 - první vysokofrekvenční systém pro terapii radiální rázovou vlnou (vystavovatel Kardio - Line).

IV. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie

Medical Fair 2009 se rozběhl již v pondělí 19. října, kdy byl v Rotundě zahájen dvoudenní program IV. mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie. Letos se konal u příležitosti 90. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně, její lékařské fakulty a současně 1. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny. Děkan fakulty profesor Jan Žaloudík označil kongres za jednu z unikátních brněnských akcí, při nichž se daří představovat na Výstavišti nové technologie, což již v minulosti potvrdil první přenos robotické operace. Vyslovil údiv nad rychlostí, s jakou se u nás robotická chirurgie šíří a dostává na potřebnou úroveň. Předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP profesor Miroslav Ryska zdůraznil, že miniinvazivita se již stala pevnou součástí chirurgie a zanedlouho nebude od chirurgie vůbec oddělována. Ředitel FN u sv. Anny Ing. Petr Koška připomněl rozvíjející se kooperaci nemocnic na území města Brna ve smyslu profilace jednotlivých chirurgických pracovišť. Díky této profilaci podle něj vzniká nová kvalita, kterou mohou ostatní velká města Brnu závidět.

Prezident kongresu a přednosta 1. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny profesor Ivan Čapov v úvodu zdůraznil rozšířený program letošního ročníku. Přibylo odborných sekcí (jedna z nich byla určena mladým chirurgům a výzkumníkům do 35 let) a samostatně jednaly sestry. V sekci hrudní chirurgie vystoupil špičkový expert Dominique Gossot z pařížského Institut Mutualiste Montsouris, o zkušenostech s robotickou chirurgií přednášeli mj. lékaři z Belgie a Itálie. Další sekce se zabývaly kolorektální chirurgií, problematikou resekce jater, traumatologií či novinkami v laparoskopických operačních technikách.

Petřivalského ceny za rozvoj chirurgie

V rámci kongresu byly předány tři Ceny Júlia Petřivalského za rozvoj chirurgie. Nesou jméno zakladatele moravské chirurgické školy profesora Petřivalského (1873-1945) a počínaje letošním rokem se budou každoročně udělovat za rozvoj chirurgie, za rozvoj mezinárodní spolupráce v chirurgii a medicíně vůbec, za mimořádné a významné činy v oblasti chirurgických věd a za rozvoj chirurgického pracoviště. Historicky prvními laureáty se stali profesor Jaroslav Michek in memoriam, profesor Bohumil Potrusil a profesorka Danuše Táborská. Jaroslav Michek se zasloužil o rozvoj chirurgie nejen v Brně, ale v celém tehdejším Československu. Druhou Petřivalského cenu osobně převzal emeritní přednosta 1. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny Bohumil Potrusil, který zde vybudoval prestižní chirurgické pracoviště evropského formátu a byl také zakladatelem brněnského kardiocentra. Třetí laureátkou se stala anestezioložka a chiruržka Danuše Táborská, která se podílela na zavádění náročných operačních metod, jež vyžadovaly moderní přístup a progresivně smýšlející anesteziology.

Konference Steril.cz s rekordní účastí

Na V. výroční konferenci České společnosti pro sterilizaci vystoupili přednášející ze šesti zemí. Počet posluchačů se zvýšil na 220, poprvé dorazila početnější delegace ze Slovenska a v předsálí Kongresového centra se prezentovalo 30 partnerských firem. Dvoudenní program se orientoval zejména na nemocniční zařízení, kde je systematické mytí, správně provedená dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků a instrumentaria základním předpokladem odstranění rizik nozokomiálních nákaz pro pacienta i pro ošetřující personál. Přednášky představily nové přístroje a zařízení pro centrální sterilizace, věnovaly se také optimalizaci pracovních a logistických procesů, oborovým trendům a aktuálním infekčním hrozbám. O svých zkušenostech přednášeli odborníci z Německa, Rakouska, Itálie, Finska a Slovenska, ale největší prostor dostali tuzemští výrobci zdravotnických prostředků a zdravotníci. 'Prostřednictvím našich a zahraničních kontaktů chceme získat globální přehled o vývoji a sledovat současné trendy. Ale neočekáváme žádnou revoluci, ve sterilizaci jde spíš o evoluční proces, který by měl vést ke zkvalitnění naší práce,' uvedl předseda České společnosti pro sterilizaci a primář oddělení centrální sterilizace FN Brno RNDr. Bruno Šudřich. Z pohledu sterilizace podle něj v posledních letech nastal velký posun v kvalitě i odpovědnosti českých zdravotníků, nemluvě o modernizaci techniky. 'Česká republika za zahraničím nijak nezaostává. Samozřejmě, že v západních státech jsou bohatší nemocnice vybavené posledními výkřiky techniky, ale naše úroveň v mezinárodním srovnání dosahuje dobrého průměru. V posledních deseti letech zaznamenáváme velký vývoj zejména v rekonstrukcích a budování zařízení, která slouží ke sterilizaci opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků. A máme i špičková pracoviště. Velké nemocnice, které do sterilizace investují, mají jedny z nejlepších přístrojů,' upřesnil primář Šudřich. Rezervy podle něj zůstávají především v oblasti lidského faktoru. Součástí konference Steril.cz byla prezentac třiceti partnerských společností, které seznámily se svou nabídkou sterilizačních, dekontaminačních a mycích přístrojů, dezinfekčních a mycích prostředků, obalových materiálů či kontrolních testů.

Den nemocnic

Setkání zástupců jednotlivých krajů s ministryní zdravotnictví Danou Juráskovou bylo součástí konference na téma 'Strategické záměry krajského zdravotnictví v ČR aneb Jak dál ve zdravotnictví'. Konference se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace krajů ČR, zřizovatelů zdravotnických zařízení a poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven a vystavovatelů. Představitelé z řad krajských radních pro zdravotnictví seznámili odbornou veřejnost s palčivými problémy jednotlivých regionů ČR a zároveň nastínili hlavní koncepty budoucího vývoje. Vleklá finanční krize negativně ovlivňuje hospodaření většiny českých nemocnic. Ministryně vysvětlila okolnosti nové vyhlášky, která je nyní v připomínkovém řízení. Hlavním tématem však byla finanční krize. Ta se podle ministerstva projevila také u pojišťoven, které jsou nyní schopné vyplácet jen díky rezervám. Ze závěrů ministryně vyplývá, že je nutné zavést jednotný systém financování sociálních služeb a zdravotnictví. Zástupci krajů hovořili o současné situaci ve zdravotnictví, o novinkách a směru dalšího postupu v tomto segmentu. Společným tématem bylo problematické financování zdravotnických zařízení, která jsou zejména v době krize nucena šetřit i v rozporu s nutným zvýšením platů lékařů a sester. Špatné podmínky lékařské péče prezentovala zástupkyně Karlovarského kraje, kde jsou největšími problémy nedostatek lékařů, málo peněz a havarijní stav budov. Kraj děsí především vysoký věk praktických lékařů. Třetina jich je v důchodovém věku a nejstaršímu lékaři je dokonce přes osmdesát let. Pokud se nic nezmění, může podle zástupců Karlovarského kraje do několika let dojít ke kolapsu.

Den onkologických technologií

V rámci odborného doprovodného programu veletrhu uspořádal Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s LF MU kreditovanou konferenci Den onkologických technologií. Čeští i zahraniční lékaři a další zdravotničtí odborníci měli příležitost seznámit se s novinkami v diagnostice a léčbě onkologických onemocnění. Přednášky se zabývaly novinkami v kolonoskopii, magnetické rezonanci prsů či digitalizací v radiologii.

Jak lépe cestovat

Mezinárodní konference 'Přístupné cestování' jednala o možnostech jak ulehčit cestování osobám se zdravotním postižením. Pořadatelem byla Národní rada osob se zdravotním postižením a zajímavými informacemi přispěli odborníci ze segmentů letecké, autobusové a železniční dopravy. S možnostmi získání příspěvku na dopravu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace seznámil Bohuslav Syrový ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zájem o tyto dotace každým rokem roste. Uzávěrka žádostí pro rok 2010 je 20. února. Práva handicapovaných cestujících v letecké dopravě připomněla Marie Hauerová z Ministerstva dopravy ČR, které nad konferencí převzalo záštitu. Zdravotně postižení cestující mají na každém letišti státu EU právo na asistenční službu. Pozornost vzbudil také příspěvek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých věnovaný unikátnímu orientačnímu systému, který usnadňuje cestování zrakově postiženým. Systém pracuje na principu GPS a komunikace s dispečery. Nevidomý je vybaven mobilní jednotkou, která vysílá údaje o poloze dispečerskému centru a v případě jakýchkoli problémů s orientací může zavolat na bezplatnou linku, kde mu pomůže dispečer. Nyní je systém využíván přibližně sedmi sty osobami. V rámci veletrhu Medical Fair byl představen rovněž nový pojišťovací produkt. Generali Pojišťovna a společnost Car Club nabízí v rámci programu Handycard zvýhodněné pojištění handicapovaným a jejich rodinným příslušníkům. Program je podporován Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a Car Club ho doplňuje také diskusním portálem.

Rehaprotex s projektem Pro Váš úsměv 2009

Segment Rehaprotex letos zvětšil svůj rozsah a zaplnil pavilony A1 a A2. Široký sortiment kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek vystavovala řada firem, například B. Braun Medical, Covidien ECE, Hospimed, AKC Konstrukce, Biomedica ČS, Baxter Czech, Orth-Med, Nycomed, Merck Sharp and Dohme Idea, Hartmann, AAR, ConvaTec, Nutricia, Johnson and Johnson, Hypokramed, Steripak, Medplan, Miele, Martek Medical, 3M Česko, Vitrum Sterilizace, Promedica Praha Group, BMT Medical Technology, Medin, Scherex, Getinge Czech Republic, Lohman and Rauscher, Dina-Hitex či 3B Instruments. Ke spatření byla například svislá schodišťová plošina Z300, kterou uvádí na trh česká společnost Altech. Plošina umožňuje imobilním osobám překonávat výškové rozdíly, a to jak uvnitř objektů, tak i ve venkovním prostředí. Instalace k balkonu nebo k horní podestě je možná bez potřeby speciální konstrukce, pouze s využitím kotevního ramene. Výhodou novinky je vysoká variabilita v uspořádání.

Novinky přivezla i společnost Otto Bock ČR, která v Brně vystavuje pravidelně. Vedle elektrických a mechanických vozíků, pomůcek pro handicapované děti, ortéz a protéz byl k vidění také speciální golfový vozík Paragolfer, který si návštěvníci mohli vyzkoušet. V rámci doprovodného programu se uskutečnila beseda se sportovkyní na vozíčku Janou Fesslovou. Nechyběla ani prezentace nestátních neziskových humanitárních organizací 'Pro Váš úsměv' se sociálně-právním poradenstvím pro zdravotně postižené. V bezbariérovém pavilonu C byly pro návštěvníky připraveny stánky chráněných dílen s ukázkami jejich výroby, předvádění hippoterapie a canisterapie či fotografická výstava 'Život nejen na kolech'. Novinkou 14. ročníku akce 'Pro Váš úsměv' bylo 'aktivní patro' v prvním poschodí pavilonu C, kde si zájemci mohli vyzkoušet jízdu na vozíku, pohyb či výtvarnou činnost se zavázanýma očima. V rámci letošního ročníku Medical Fair se uskutečnily také konference eHealth Days 2009, Den mozkových příhod a poradenství, 9. mezinárodní podiatrické sympozium, X. republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením, kongres Diabetes mellitus či setkání na téma 'Senioři a zdravý životní styl'.

Autor: Markéta Mikšová
Zdroj: Zdravotnické noviny
Zpet ZpětTisk upravit pro tisk
 
Komentáře ke článku
Infoposel.cz nezodpovídá za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo smazat ty příspěvky, které budou obsahovat vulgární výrazy nebo poškozovat dobré jméno tohoto webu.
 
Žádné.
 
Jaký je Váš názor?

 
Do pole "kontrolní kód" opište prosím číslo z následujícího obrázku
kontrolní kód

Kontrolní kód :

Copyright © 2000-2020 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie